Oferta dla przedsiębiorców

16 września, 2010

Ministerstwo Gospodarki poszerza ofertę kredytów dla eksporterów oraz obniża koszty ich uzyskania. Propozycje, które znajdą się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zostały przyjęte już w sierpniu przez Międzyresortowy Zespół Roboczy ds. Działań BGK. Nowe instrumenty zaczną funkcjonować jeszcze w 2010 r.

Polski eksporter będzie mógł skorzystać z trzech możliwości: kredytu dla nabywcy, kredytu na prefinansowanie produkcji (inwestycyjny) oraz kredytu na refinansowanie kredytu dostawcy (obrotowy).

Kredyt na prefinansowanie produkcji eksportowej jest udzielany na zasadach komercyjnych przez BGK na okres do dwóch lat i zabezpieczony gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Służy finansowaniu konkretnego kontraktu eksportowego w fazie jego realizacji, czyli przed wyprodukowaniem lub wysłaniem towaru za granicę. Będzie wsparciem dla firmy poszukującej środków na zakup surowców niezbędnych do produkcji eksportowanego towaru lub na sfinansowanie zapasów magazynowych.

Kredyt na prefinansowanie produkcji eksportowej będzie funkcjonował w pakiecie z udostępnionym w lipcu 2009 roku kredytem dla nabywcy zagranicznego, w ramach którego przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na okres powyżej 2 lat na zakup polskich towarów lub usług. Z kolei refinansowanie kredytu dostawcy będzie udzielane na zasadach preferencyjnych, zgodnie z Porozumieniem OECD, na okres powyżej dwóch lat.

Podobnie jak kredyt inwestycyjny, zabezpieczony jest gwarancją KUKE. Warunek jego uzyskania to zawarcie kontraktu eksportowego z odroczonym terminem płatności, co pozwoli przedsiębiorcy na sfinansowanie dostawy lub wysyłki towarów lub usług. Dzięki środkom uzyskanym z BGK polski eksporter będzie mógł wzmocnić swoją ofertę i łatwiej konkurować zagranicą.

Propozycje MG to wynik strategii resortu polegającej na wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie wspierania eksportu. Dzięki temu polski przedsiębiorca będzie mógł poprawić swoją płynność finansową i dostosować finansowanie do danego projektu. Ułatwią one także wynegocjowanie kontraktów na korzystniejszych warunkach (przy płatności odroczonej), co w konsekwencji pozwoli lepiej konkurować na rynkach zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *