Piotr Rogowicz prezesem OSP Słupca na kolejne 5 lat

26 czerwca, 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy ma już nowy zarząd. Na jego czele stanie ponownie Piotr Rogowicz.

Druhowie ze Słupcy spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sobotę (26.06) o godz. 14. Spotkanie rozpoczęło się od koncertu słupeckiej orkiestry dętej, która działa przy OSP.

Jak zawsze walne zebranie było okazją do podsumowania minionego roku. Jednostka liczy 147 członków (98 zwyczajnych, 26 wspierających, 19 członków MDP, 4 honorowych). Uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 18 druhów.

OSP Słupca w minionym roku wzywana była 69 razy. 38 ze zgłoszeń dotyczyło zabezpieczenia terenu miasta za które członkowie jednostki nie pobierają ekwiwalentu pieniężnego. Pozostałe to pożary (6), wypadki drogowe (5), inne miejscowe zagrożenia (14, w tym 3 związane z COVID-19) i alarmy fałszywe (6).

2020 r. był szczególny dla słupeckich strażaków. Brali oni udział w Budżecie Obywatelskim. Ich projekt dotyczył zakupu nowego wozu gaśniczego. – Zebrano ponad 3 tys. głosów co sprawiło, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu. Za to wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. Możemy poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł z KSRG. Nasz wkład własny składa się z kwoty 150 tys. zł z budżetu obywatelskiego, a kolejna suma w kwocie 250 tys. zł pochodzi z budżetu Urzędu Miasta. Zebrana kwota doprowadziła do ogłoszenia przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. W imieniu zarządu i wszystkich druhów składam serdeczne podziękowania Panu burmistrzowi i wszystkim radnym Słupcy za wsparcie finansowe na zakup nowego samochodu – powiedział Piotr Rogowicz.

Podczas zebrania wręczono liczne medale i odznaczenia. Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Mirosław Bednarowicz, Krzysztof Łęt, Łukasz Leszczyński, srebrny: Dawid Gałczyński, Kamil Gałczyński i Julita Leszczyńska, a złoty: Andrzej Bekier, Jan Metler, Władysław Wysocki, Karolina Chmiel i Łukasz Klimczak.

Odznaką „Wzorowy Strażak” wyróżniona została Natalia Śmiechowska. Ponadto za wysługę lat odznaczeni zostali: Mgdalena Krych (5 lat), Monika Strzelczyk, Szymon Szymkowiak, Wiktor Gruszczyński, Konrad Wolny, Zenon Lerka (10 lat), Kamil Gałczyński, Dawid Gałczyński, Patryk Kożuchowski, Andrzej Smarzyński (20 lat), Krzysztof Ciążeński, Sylwia Urbaniak, Jan Woźniak, Beata Jasińską, Karolina Chmiel (25 lat), Mariusz Roga , Mirosław Majdecki (25 lat), Błaszak Henryk(50 lat), Karol Jabłoński (60 lat).

Głównym punktem zebrania było powołanie nowych władz słupeckiej OSP. Wszyscy druhowie jednogłośnie wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną. Prezesem jednostki został ponownie Piotr Rogowicz. Naczelnikiem i zastępcą prezesa został Marcin Sędecki, drugim zastępcą Ryszard Matuszewski, skarbnikiem Rafał Chmiel, sekretarzem Łukasz Klimczak, gospodarzem Mariusz Waszak, zastępcą naczelnika Sławomir Jasiak, kapelmistrzem Jan Jasiński, a kronikarzem Krzysztof Żminkowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli z kolei przewodniczący Krzysztof Urbaniak, a także Janusz Wiśniewski i Krzysztof Więcek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *