Początki słupeckiej piłki nożnej. Zarys (2)

23 marca, 2020

Oto oryginalna treść protokółu z zebrania założycielskiego Amatorskiego Klubu Sportowego (autorzy opracowania posiadają kserokopię oryginału): Protokół z zebrania organizacyjnego Amatorskiego Klubu Sportowego odbytego w Słupcy w dniu 16 marca 1958 r.

Porządek zebrania

1. Sprawozdanie z działalności
a) Frankowski Czesław
b) Kwitowski Bolesław
c) dyskusja

2. Przyjęcie przez zebranych Statutu Klubu

3. Wybory władz Klubu
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) Sądu Koleżeńskiego

4. Ustalenie wpisowego i składki miesięcznej
a) członka wspierającego
b) członka zwyczajnego

5. Ustalenie barw Klubu 6. Wolne wnioski i zakończenie

ad.1)
Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej złożył kol. Frankowski. Środki dla zorganizowania Klubu Sportowego są, ale nie wysokie. Poszczególne zakłady zadeklarowały pewną sumę pieniędzy, za co należy im się podziękowanie. W tej chwili istnieje możliwość powstania sekcji: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, szachowej, która jest obecnie samowystarczalna, lekkoatletyczna, boks – uruchomić jeszcze w tym roku.

b) Kol. Kwitowski złożył sprawozdanie, w jakim stanie znajduje się sprzęt sportowy. Częściowo nadaje się on do użytku, część zaś nie ma żadnej wartości. Wszyscy sportowcy zgłosili posiadany przez siebie sprzęt.

c) W dyskusji, jaka się wytworzyła po zdaniu sprawozdania, zabrał głos kol. Kwitowski Józef. Stwierdził on, iż zachodzi obawa, że przy posiadanym sprzęcie drużyna piłki nożnej nie wyjdzie na boisko. Klub Sportowy należy zorganizować, aby skończył z opinią jaką na LZS, tym samym znajdą się chętni, którzy chętnie pomogą. Jeśli powstanie Zarząd Klubu Sportowego, winien on wystąpić z propozycją do któregoś zakładu o opiekuństwo i wtedy uzyskamy środki, aby Klub mógł istnieć i się rozwijać. W pracy dotychczasowej jest mało dbałości o sprzęt. Piłkarzy, którzy mogliby wyjść na boisko jest dziesięciu. Sprawa przygotowań do treningu i wyjazdów – czy zakład pracy zwolni danego sportowca. Kol. Ruciński Zygmunt jest za tym, aby powstał Klub Sportowy. Człowiek odpowiedzialny za zespół winien wiedzieć, co się z nim dzieje. Przewodniczący MRN w Słupcy ob. Jabłoński Piotr – jeśli są możliwości, Klub Sportowy powinien powstać. Ob. Romański Jan powiedział, że aby było można prowadzić systematycznie treningi, należy trenerowi ob. Kwitowskiemu Józefowi przydzielić mieszkanie na terenie Słupcy. Zarząd winien wystąpić z tym do Prezydium.

ad.2)
Aby Klub powstał należy przyjąć Statut. Nazwa Klubu będzie: Amatorski Klub Sportowy – A.K.S. Będzie podlegał pod związki i federację. Istnieją członkowie honorowi, wspierający i zwyczajni. Rokiem administracyjnym jest rok kalendarzowy. Statut został przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

ad.3)
W skład Zarządu weszły, po jawnym głosowaniu, następujące osoby: kol. Frankowski Czesław – jako prezes, Jabłoński Piotr – jako wice prezes, Kołodziejski Henryk – jako sekretarz, Ruciński Zygmunt – jako skarbnik pozostali: Kwitowski Józef, Romański Jan, Dolata Roman, Kluczyński Roman jako członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej: Kol. Margalus Stanisława – przewodnicząca, Jakubowski Władysław – członek, Dolata Wiesław – członek. W skład Sądu Koleżeńskiego: Kol. Warta Stefan – przewodniczący, Adamczyk Edward – członek, Śmiechowski Mieczysław – członek,

ad.4)
Klub ustali wysokość wpisowego i składki miesięcznej. Wysokość wpisowego wynosić będzie 10 zł. Składkę 2 zł. Dla wspierającego składka wynosi najmniej 10 zł. Uczestnicy w wieku 14-18 lat zwolnieni od wpłat.

ad.5)
Za barwę Klubu przyjęto: żółte koszulki i niebieskie spodenki. Emblemat Zarząd ustali.

ad.6)
Sekcje, które w tej chwili biorą udział w rozgrywkach pozostaną na razie jako L.Z.S. Sekcję piłki nożnej i trampkarzy zgłosić do rozgrywek już jako AKS. Zawodnik na każdy mecz będzie ubezpieczony. Za wypadek odpowiedzialność ponosi sam zawodnik, a nie Klub. Z sali Szkoły Podstawowej w dalszym ciągu można korzystać. Na tym zebranie zakończono. * pisownia zgodna z kserokopią oryginału (Protokół podpisali: Przewodniczący Zebrania – podpis nieczytelny; Protokolant – Margalus St.; pieczątka owalna z napisem: Amatorski Klub Sportowy w Słupcy, w wewnętrznym owalu herb miasta Słupcy) Autorzy opracowania posiadają również kserokopię wykazu osób – założycieli AKS-u, który zamieszczamy poniżej:

Słupca, dnia 16 marca 1958 r.

Wykaz osób, które założyły Amatorski Klub Sportowy w Słupcy

1. Frankowski Czesław Słupca
2. Świstalski Tadeusz Słupca
3. Karska Kazimiera Słupca
4. Naszkowska Genowefa Słupca
5. Walczak Jan Słupca
6. Borwiński Marian Bieganowo, pow. Września
7. Nowicki Jerzy Słupca
8. Dzwonkowski Stanisław Słupca
9. Dolata Wiesław Słupca
10. Dolata Roman Słupca
11. Jabłoński Piotr Słupca
12. Samelak Marian Słupca
13. Majewski Zdzisław Słupca
14. Magdziarz Edmund Słupca
15. Andrzejewski Grzegorz Słupca
16. Kołodziejski Henryk Słupca
17. Kujawa Stefan Słupca
18. Kluga Tadeusz Słupca
19. Jakubowski Marian Słupca
20. Kordylewski Ireneusz Słupca
21. Górczyński Alfons Słupca
22. Karski Wawrzyniec Słupca
23. Kwitowski Józef Słupca
24. Zawadzki Roman Słupca
25. Kwitowski Bolesław Słupca
26. Kruszka Marian Słupca
27. Wisła Kazimierz Kowalewo Góry
28. Urbaniak Jarosław Słupca

Za Zarząd Amatorskiego Klubu Sportowego Prezes AKS-u /-/ Frankowski Czesław (podpis nieczytelny) (Na wykazie widnieją dwa znaczki opłaty skarbowej – każdy po 1 zł; na kserokopii oryginału umieszczono również nazwy ulic, przy których mieszkali wyżej wymienieni; pisownia oryginalna.) Amatorski Klub Sportowy w Słupcy wpisano do rejestru stowarzyszeń pod Nr 798, na mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 6 czerwca 1958 roku.

foto arch: rok 1960 piłkarze AKS-u stoją od lewej: Edward Adamczyk, Czesław Marcinkowski, Marian Jakubowski, Edmund Magdziarz, Jan Grześkiewicz, Marian Samelak; w drugim rzędzie schyleni: Kazimierz Szelewicz, Mirosław Gregor; w przysiadzie: Grzegorz Andrzejewski, Leszek Górczyński, Ryszard Bogacki, Jarosław Urbaniak; w garniturze trener Antoni Becelewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *