Podatki w 2010 roku idą w górę

12 listopada, 2009

Sesja Rady Miejskiej: Liczby, podatki, podwyżki
W miniony czwartek podczas Sesji Rady Miejskiej w Golinie jednym z najważniejszych punktów obrad było ustalenie wysokości podatków od nieruchomości. Podczas głosowania za podwyższeniem podatków było 8. radnych, a 6. było przeciwko podwyżkom.

PODATKI ZA GRUNTY I BUDYNKI
Projekt uchwały dotyczącej podwyżek stawek podatkowych odczytywał podczas sesji zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Stefan Baranowski. Zmiany są niewielkie, lecz nie wszyscy radni zgodzili się z przyjęciem kolejnej podwyżki podatków. Projekt uchwały obejmował wzrost podatków od gruntów oraz nieruchomości. Stawki podatków za grunty kształtować się będą następująco: Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni; za grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrownie wodne – 4,02zł za hektar; za grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały dotyczącej podwyżki podatków mieszkańcy gminy Golina zapłacą więcej również za budynki. Tym samym: Od budynków mieszkalnych – 0,43zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych, lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,45zł od 1 metra kwadratowego p.u. Za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,52zł od 1 metra kwadratowego p.u. Za pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,71 zł od 1 metra kwadratowego p.u. Budynki wykorzystane na cele wypoczynkowe – 6,84 zł za 1 metr kwadratowy p.u.

BRONIŁ PODATNIKÓW
Po odczytaniu projektu uchwały głos w sprawie zabrała skarbnik Kinga Musiałkiewicz. Jak mówiła: Tak jak przy wszystkich proponowanych zmianach uchwał podatkowych, tak również w tej propozycji przyjęłam 3% wzrost podatków, zakładając taką inflację przyszłoroczną. To nie są duże zmiany. To są zmiany minimalne, równoważące zmiany inflacji. Jeśli chodzi o całą skalę podatków można porównać, że na bieżący rok z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano ogółem przychód w wysokości 1 789 433 złote.

Przy założeniu tej trzyprocentowej dynamiki będziemy mieli zmianę o 57 119 złotych w stosunku do planu na rok bieżący. Jeden z rajców jednak głośno zaprotestował zmiany w wysokości podatków. Wojciech Wojdyński zabrał głos zaraz po wypowiedzi pani skarbnik: Jestem zdziwiony, że pani skarbnik mówi, że wszystkie podatki dochodowe na rok 2010 idą do 3 procent. Proponuje, aby zachować stawki z roku 2009. Dochody mieszkańców nie rosną do góry, lecz odwrotnie. Kryzys jest ogromny, pieniążków nie ma, bez sensu jest podnoszenie tych podaktów. Uważam, że należy pasa zacisnąć i oszczędzać środki, bo kwota 50 tysięcy jest do znalezienia w momencie, a nie kosztem mieszkańców.

Rolą Państwa i Gminy jest to, żeby dbać o podatnika. Po wypowiedzi Wojciecha Wojdyńskiego nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie. Przewodniczący Rady Lech Kwiatkowski zarządził głosowanie dotyczące podjęcia nowej uchwały podatkowej. Za przyjęciem zmian w wysokościach podatku było ośmiu radnych, a sześciu było przeciwko zmianom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *