Podatki w górę

Starosta Mariusz Roga
29 listopada, 2011
Starosta Mariusz Roga
Starosta Mariusz Roga

XIV sesja Rady Miasta
Od nowego roku średnio o 4,2 % wzrosną dotychczasowe stawki podatków od nieruchomości, środków transportu. Od nieruchomości od 1m kwadratowego powierzchni kształtować się będą następująco: od budynków mieszkalnych lub ich części 0,64 zł, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,95 zł, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,74 zł, od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł, od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,76 zł; od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,72 zł, pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,31 zł, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,26 zł; od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% wartości.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, w rolnictwie radni postanowili obniżyć cenę skupu żyta z 74,18 zł na 55 zł. Cena skupu żyta przyjmowana jest jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Jednogłośnie zaakceptowano informację z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za bieżący rok oraz uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Słupca na lata 2008 – 2012; w sprawie programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r., ustalające wzory formularzy dla celów podatkowych.

OGRANICZENIA NIE BĘDZIE
W odpowiedzi na interpelacje radnego Edwarda Grajka złożoną na poprzedniej sesji odnośnie zniknięcia na ul. Kopernika po modernizacji znaku ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę, wiceburmistrz Tomasz Garsztka poinformował, że po zakończeniu inwestycji i zmianie organizacji ruchu, doświetlenia przejść dla pieszych na tej arterii nie jest przewidziane takie ograniczenie. Było to konsultowane i zatwierdzone przez odpowiednie służby. Radny jednak nie do końca był przekonany do słuszności tej decyzji.

ZUS NA MICKIEWICZA
Przybyły na sesję prezes Zarządu Centrali ZUS w Warszawie Michał Jonczynski poinformował zebranych o zamiarach przeniesienia słupeckiego ZUS do budynku miasta stanowiącego obecnie halę przy ulicy Mickiewicza 7. Obiekt ten zdaniem prezesa będzie wygodny dla klientów, blisko rynku, bez schodów a więc przystosowany dla potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, głównych petentów instytucji.

„Słupca jest dla nas tak ważnym punktem, że ZUS musi tu pozostać” – zapewniał prezes Jonczynski. Radny Edward Grajek pytał o mozliwość zwiększenia ilości pracowników.

Tu prezes nie pozostawił żadnych złudzeń, wyrażając swoją opinię: „Biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych klientów ja bym tu wielkich obietnic nie czynił”.

Po posiedzeniu Rady Miasta odbyły się konkretne rozmowy między przedstawicielami miasta i ZUS (co dały? – wyjaśniam w artykule „Nieoczekiwana zamiana miejsc”).

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓLNE DZIEŁO
Starosta słupecki Mariusz Roga podziękował za współpracę i wsparcie wspólnej inwestycji jaką była przebudowa i budowa ul. Kopernika. Podkreślał, że poprzez taką współpracę można wiele dobrego uczynić.

„Możemy być dumni z naszego wspólnego dzieła. Droga jest nowoczesna. Spełnia standardy europejskie. To nie pierwszy raz kiedy wspólne działanie naszych samorządów przyniosło wymierne efekty. Myślę, że to nie koniec naszych przedsięwzięć. I jeszcze wielokrotnie będę mógł stanąć przed państwem i dziękować. Razem z panem burmistrzem mamy jeszcze wiele pomysłów” – zapowiedział starosta.

W dowód wdzięczności na pamiątkę wspólnego przedsięwzięcia przekazał wizerunki ul. Kopernika wykonane nocą i w dzień z lotu ptaka.

  1. Słyszał ktoś że basenu ma już nie być bo pieniędzy brakuje? A podatki i tak w górę wszędzie…

  2. Tylko tyle? wyżej! wyżej! wyżej! mamy tyle kasy wszyscy, że śmiało możecie podnieść do 20%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *