Policjanci u seniorów w Bielsku

27 lutego, 2019

Chcąc przeciwdziałać zjawisku przestępczości, której ofiarami stają się przede wszystkim seniorzy, policja prowadzi spotkania profilaktyczne. W gminie Orchowo dzięki współpracy mundurowych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaplanowano specjalne warsztaty w poszczególnych sołectwach, aby dotrzeć do jak największej liczby starszych mieszkańców gminy. Kolejne z cyklu spotkań odbyło się w Bielsku.

26 lutego w sali OSP Bielsko z seniorami spotkali się policjanci ze Słupcy i Orchowa oraz pracownicy socjalni. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie. Policjanci posługując się konkretnymi przypadkami z kartotek policyjnych przybliżyli metody działania przestępców, wskazywali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz uczyli, jak postępować w przypadku zostania ofiarą przestępstwa. Szeroko omówili metodę oszustw na wnuczka i policjanta, zalecali ostrożność w kontaktach z obcymi. Przedstawili też kwestie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, podkreślając znaczącą rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze przypomnieli zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do zgłaszania problemów i zagrożeń w środowisku zamieszkania. Mówili o założeniach programu „Dzielnicowy bliżej nas” i „Moja Komenda”. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne.
Policjanci i pracownicy orchowskiego GOPS-u dziękują sołtysowi Andrzejowi Witulskiemu za pomoc przy organizacji spotkania.

KPP w Słupcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *