25 maja, 2010

Odbyła się konferencja naukowa pt. „Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media” zorganizowana została wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W trakcie spotkania omówiono konieczność podejmowania skutecznych działań w promowaniu agroturystyki.

Dyskutowano o roli inspekcji w informowaniu o jakości naszej żywności, a także o działalności medialnej Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prelegenci sięgnęli także do historii, szczególnie dotyczącej kształtowania na przestrzeni wieków wizerunku chłopa i rolnika w polskiej literaturze.

Przedstawiono także proces likwidacji PGR oraz zagospodarowywania ich majątku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podkreślił przede wszystkim dwa rodzaje znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego. Po pierwsze zwracając uwagę na prognozy demograficzne, które w skali całego świata przewidują, że już w roku 2030 niezbędny będzie wzrost produkcji żywności o 50% w stosunku do chwili obecnej.

Natomiast 20 lat później, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość pożywienia dla stale wzrastającej liczby ludności, niezbędne będzie podwojenie produkcji żywności. Minister powiedział, że jeżeli chodzi o Polskę to jesteśmy w dobrej sytuacji i skutecznie eksportujemy nasze nadwyżki żywnościowe do coraz większej liczby państw. Za rok ubiegły mieliśmy dodatni bilans w wymianie handlowej produktami rolnospożywczymi na poziomie 2,1 mld euro.

Ten stan utrzymuje się od dziesięciu lat, nawet pomimo ostatniego kryzysu gospodarczego w ostatnich latach. Minister Marek Sawicki podkreślił, że jest to możliwe dzięki przemianom jakie nastąpiły na terenach wiejskich w latach 90. i po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej. Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że mamy bardzo dobre służby kontrolujące produkcję rolną i produkcję żywności dzięki czemu zapewnione jest także bezpieczeństwo żywnościowe pod względem jakościowym.

Minister zachęcał wszystkich do aktywności i przesyłania do Komisji Europejskiej swoich opinii i komentarzy, co do przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej, gdyż wchodzimy obecnie w decydującą fazę dyskusji na ten temat. Odnosząc się do uproszczeń w PROW 2007-2013 minister zwrócił uwagę na zmiany dotyczące działania „młody rolnik”, podkreślając kwestie dotyczące dziedziczenia gospodarstwa i jego wielkości.

W sprawie sprzedaży bezpośredniej szef resortu rolnictwa poinformował, że wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną będą podejmowane działania na rzecz promocji tej formy sprzedaży, która pozwala rolnikom osiągać dodatkowy dochód z gospodarstwa, a konsumentom możliwość nabycia wyjątkowych produktów o charakterystycznym smaku.

Kończąc swoje wystąpienie minister Marek Sawicki powiedział – „Cieszy mnie bardzo to, że o rolnictwie coraz częściej mówimy w mediach merytorycznie. To dobry prognostyk na przyszłość”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *