Ponad 50 bezrobotnych otrzyma pracę

28 kwietnia, 2010

Łagodzenie skutków bezrobocia
W roku bieżącym Gmina Strzałkowo, jak corocznie, podjęła wyzwanie złagodzenia skutków występującego bezrobocia na jej terenie, efektem czego będzie zatrudnienie licznej grupy bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, staży oraz tzw. robót społeczno – użytecznych.

W ramach prac interwencyjnych i publicznych zatrudnionych zostanie 18 osób; w ramach prac społeczno – użytecznych 30 osób oraz w ramach staży – 5 osób. Łącznie zatrudnienie otrzymają 53 osoby, a Gmina przeznaczy na ten cel 80 tys. zł. W II półroczu br. działania te będą kontynuowane.

– W kwestii prac społeczno – użyteczne to zatrudnienie 30 osób nastąpi spośród bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Spośród klientów GOPS-u funkcjonuje dość liczna grupa osób, które z uwagi na wiek, bądź brak jakichkolwiek kwalifikacji, a często także niewykazujących zainteresowania podjęciem pracy, stworzenie warunków do ich zaktywizowania przez Gminę jest z pewnością trafnym rozwiązaniem.

Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Mirosławowi Chudzińskiemu – dyrektorowi PUP w Słupcy za konstruktywną współpracę w łagodzeniu skutków bezrobocia na terenie naszej gminy. – powiedział wójt Dariusz Grzywiński.

  1. eeee… prace społeczne to nie dla mnie. Mam mgr i chciałbym godziwie zarabiać. Auto służbowe, komórka, zwroty za dojazdy itd.

  2. BRAWO STRZAŁKOWO PONOWNIE MOŻECIE BYC WZOREM DLA INNYCH SAMORZADÓW , CHYBA SIE PRZPROWADZE DO STRZAŁKOWA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *