Powiat słupecki będzie wypłacał stypendia studentom medycyny?

27 października, 2020

Na czwartkowej (29.10) sesji Rady Powiatu Słupeckiego ma zostać podjęta uchwała ws. określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – W ostatnich latach w Polsce, ale przede wszystkim powiecie słupeckim obserwuje się znaczący niedobór lekarzy. Problem ten dotyka również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Od kilku lat rotacja personelu medycznego sprawia problemy kadrowe. Wzmocnienie lokalnego personelu medycznego powiatowego szpitala jest istotnym czynnikiem utrzymywania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu słupeckiego.  Stworzenie systemu motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Słupcy poprzez min. przyznawanie stypendium ze środków budżetu Powiatu Słupeckiego dla studentów medycyny ma na celu pozyskiwanie młodego personelu.  Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium, dla studentów może być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *