Powstaną nowe boiska

19 listopada, 2010

Powstaną dwa wielofunkcyjne boiska sportowe. Jedno w Mielżynie, a drugie w Ruchocinku wraz z całym zagospodarowaniem terenu.

Władze witkowskiego samorządu złożyły wniosek o wsparcie pieniężne tej inwestycji. Wnioski są w fazie oceny merytorycznej. Gmina chce pozyskać środki finansowe z „odnowy i rozwoju wsi”. We wniosku uwzględniono także remont świetlic wiejskich wraz z całym urządzeniem placów zabaw w Jaworowie, Maleninie, Mielżynie, Ruchocinku, Skorzęcinie i Strzyżewie Witkowskim.

Łączna wartość tych inwestycji opiewa na sumę 2 mln. zł. Natomiast kwota dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania. Nie może on jednak przekroczyć sumy pół miliona złotych, ale dla każdego projektu. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na przyszły rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *