Program GRUNDTVIG testowany w Strzałkowie

25 października, 2009
Program GRUNDTVIG testowany w Strzałkowie
Program GRUNDTVIG testowany w Strzałkowie

W Bibliotece Publicznej Gminy Strzałkowo odbywają się pilotażowe zajęcia testujące przygotowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu program: „Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych”.

Cykl spotkań warsztatowych przeznaczonych dla osób dorosłych, prowadzonych przez dyrektor strzałkowskiej placówki Małgorzatę Grzelak rozpoczął się 30 września. Po przetestowaniu stworzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu scenariuszy i naniesieniu ewentualnych zmian program zostanie przetłumaczony na język szwedzki, włoski, litewski i opublikowany w formie podręcznika oraz udostępniony bibliotekom krajów należących do Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do wszystkich bibliotekarzy i animatorów kultury pragnących działać w swoim środowisku lokalnym, uatrakcyjniać ofertę spędzania czasu wolnego mieszkańcom, wspierać ich i pobudzać do działania. Uczymy się przez całe życie zawsze i wszędzie. Jednym z wielu potencjalnych miejsc zdobywania wiedzy może być biblioteka. Widząc taką możliwość w Międzynarodowym Projekcie Partnerskim GDUNDTVIGA pod hasłem: „Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy” poznańska placówka postanowiła do niego się przyłączyć.

Opracowany przez WBPiCAK w Poznaniu projekt został bardzo wysoko oceniony, znalazł się na 6. miejscu spośród 507 zgłoszonych przez wszystkie uprawnione do tego państwa i na trzecim miejscu wśród 165. polskich projektów. W projekcie partnerskim „Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy” realizowanym od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010r bierze udział pięć instytucji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pełniąca rolę koordynatora oraz międzynarodowi partnerzy: Biblioteka miasta UMEA ze Szwecji, Biblioteka miasta AMALFI z Włoch, Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Skarabeusz, Liverano z Włoch, Biblioteka regionu TELSIAI z Litwy.

Projekt partnerski GRUNDTVIGA jest obok programów COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO da VINCI składową częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Do jego realizacji mogą przystąpić organizacje z różnych krajów z zastrzeżeniem że przynajmniej jeden z nich musi członkiem Unii Europejskiej, zajmujące się kształceniem dorosłych. Duży nacisk kładzie się na współpracę pomiędzy partnerami, polegającą na wyjazdach zagranicznych do swych siedzib, wymianę doświadczeń i przedstawienie rezultatów swych prac. Zadaniem partnerów we wspomnianym projekcie jest stworzenie sześciu programów kursów dla dorosłych i słuchaczy.

Składają się one z dwóch części – opisowej i ćwiczeniowej. Pierwszy pakiet obejmuje zastosowanie nowoczesnych technologii ICT (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne) w edukacji dorosłych oraz nauki podstawowych kompetencji informatycznych. Jest on Przygotowany i realizowany przez wszystkich partnerów w ich krajach. Kolejne cztery programy zostaną zrealizowane według podziału: literatura narzędziem edukacji i terapii (dwa programy przygotowane indywidualnie przez WBPiCAK oraz Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Skarabeusz, komunikacja w językach obcych – Biblioteka Miejska w AMALFI, edukacja w zakresie przedsiębiorczości – Biblioteka Publiczna w UMEA, współpraca międzypokoleniowa – Biblioteka Publiczna w TELSIAI.

Ostatni z programów przygotowują wszyscy partnerzy. Będzie to projekt zadań o tematyce międzykulturowej, realizowany w oparciu o zasoby internetu a służący wzajemnemu poznaniu swoich krajów. Współtwórcami wszystkich programów są dorośli słuchacze – przedstawiciele docelowej grupy odbiorców. To oni jako pierwsi testują powstałe programy i zgłaszają poprawki, które zostaną uwzględnione przy końcowej redakcji kursów. Ostatecznym celem projektu jest przekazanie powstałych programów w formie podręcznikowej i elektronicznej bibliotekom oraz innym organizacjom prowadzącym działalność edukacyjną dla dorosłych w małych miejscowościach.

Na podstawie przekazanych materiałów pracownicy tych instytucji będą mogli prowadzić zajęcia przeznaczone dla dorosłych słuchacz. Bibliotek stają się w tym ujęciu ośrodkami edukacji. Dają szansę pełnoletnim obywatelom na rozwój umiejętności, nabywanie nowych doświadczeń. Sama placówka staje się w tym ujęciu ośrodkiem edukacji i tym samym uzyskuje nowy, odświeżony wizerunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *