Projekt rehabilitacji dzieci i osób młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

12 czerwca, 2020

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.: ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji. W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. Wartość projektu to prawie 20 mln zł.

Jest już możliwość zgłaszania wniosków o wzięcie udziału w projekcie:
• za pośrednictwem strony www.orsk.ump.edu.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres www.orsk.ump.edu.pl/wrop,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl – w temacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka lub młodego dorosłego,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” – zalecamy list polecony,
• osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne. Spotkanie informacyjne z prof. Markiem Jóźwiakiem odbędzie się 18 czerwca br. o godzinie 11:00 w sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *