Przydomowa oczyszczalnia ścieków jakie odległości 2022?

25 maja, 2022

Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nie może być przypadkowe. Każdy inwestor jest zobowiązany do zachowania wymaganych odległości dotyczących domu czy granicy działki. Wytyczne dotyczące odległości od obiektów jakie należy zachować montując przydomową oczyszczalnię ścieków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budowa przydomowej oczyszczalni wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego. Jednym z niezbędnych elementów dokumentacji zgłoszeniowej jest mapka na której naniesiona jest oczyszczalnia na terenie działki. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków nie będzie usytuowana z zachowaniem wymaganych odległości od obiektów, inwestor nie uzyska zgody na jej budowę. Poniżej opisane zostały odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od obiektów wymagane w 2022 roku.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – odległości od obiektów

Najbardziej rygorystyczne odległości przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczą ujęcia wody. Nie na każdej działce można jednocześnie zamontować studnię głębinową oraz własną oczyszczalnię. Zbiornik oczyszczalni biologicznej, osadnik gnilny oczyszczalni drenażowej oraz szambo nie powinny znajdować się bliżej niż minimum 15 metrów od studni wody pitnej. Natomiast system odprowadzenia oczyszczonych ścieków, ze względu na ryzyko skażenia wody pitnej bakteriami musi znajdować się zdecydowanie dalej. W przypadku oczyszczalni biologicznej studnia chłonna czy poletko rozsączające powinno być oddalone od studni głębinowej o minimum 30 metrów. Natomiast drenaż stanowiący rozsączenie oczyszczalni drenażowej o minimum 70 metrów. Dotyczy to zarówno studni głębinowej właściciela działki oraz znajdujących się na sąsiednich działkach. Rozporządzenie określa również wymagane odległości od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych. Przydomowa oczyszczalnia – posiada właz rewizyjny,  powinien on być oddalony minimum o 5 metrów. Jeżeli budynek posiada tak zwaną wentylację wysoką, można oczyszczalnię zamontować bliżej. Ponadto oczyszczalnia oraz system odprowadzenia oczyszczonych ścieków powinny znajdować się minimum 2 metry od granicy działki. Natomiast od infrastruktury technicznej należy zachować następujące odległości:

  • kable elektryczne 0,8m
  • kable telekomunikacyjne 1,0 m
  • wodociąg 1,5 m
  • przyłącze gazowe – min 0,5 m – 3,0 m (w zależności od daty wybudowania przyłącza)

Jeżeli w otoczeniu znajduje się kąpielisko lub plaża miejska system odprowadzenia oczyszczonych ścieków musi być oddalony o minimum 1000 metrów.

Zachowanie wymaganych odległości może być kłopotliwe na małych działkach. Przydomową oczyszczalnią ścieków która zajmuje wyjątkowo małą powierzchnię montażu jest biologiczna oczyszczalnia NV. Urządzenie NV można zamontować na powierzchni nawet 10-15 m2. Ponadto oczyszczalni NV charakteryzuje wyjątkowo mocnym zbiornikiem, co pozwala na jej montaż po terenem przejezdnym. Cechą wyróżniającą urządzenie NV jest brak osadnika gnilnego, co gwarantuje bezzapachową pracę i brak konieczności stosowania biopreparatów. Dodatkową zaletą przydomowej oczyszczalni NV jest dwudziestoletnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *