Rozmowa z Panią Agnieszką Grzesiak – Sołtys sołectwa Cienin Kościelny, Gmina Słupca

11 stycznia, 2024

Od kiedy jest Pani sołtysem?

Moja droga sołtysowania rozpoczęła się w 2015 roku i trwa do dziś. Moimi poprzednikami byli, śp. Pan Stanisław Adamczyk, śp. Pan Kazimierz Koszatek, śp. Pan Zenon Woźniak i ostatnia przede mną Pani Anna Kusiołek, która obecnie jest radną.

Coś o rodzinie

Mam męża Piotra i dwie córki, Julię i Alicję, które są studentkami na uczelniach Poznańskich. Pracowałam przez kilka lat jako agent ubezpieczeniowy w CUK Ubezpieczenia w Słupcy, a po ciężkim wypadku męża , który miał miejsce w 2016roku podjęłam pracę w Konspolu. Od grudnia sprawuję wyłącznie opiekę nad mężem, ponieważ , nie jest on osobą samodzielną i potrzebuje stałej opieki osób trzecich . To przykre, głęboko Pani współczuje.

Powstanie wsi

Początki historyczne wsi, datuje się na XIII wiek. Właścicielami wsi w XV wieku byli Mikołaj i Wincenty z Goliny. W 1882 roku we wsi znajdował się folwark i młyn. Przedwojennym właścicielem folwarku był Józef Anasiewicz. Podczas wojny Niemcy wysiedlili z Cienina Kościelnego 260 osób, a na roboty przymusowe do Niemiec wywieźli 66 mieszkańców. Z kolei okupanci osiedlili we wsi 112 Niemców. Wieś w latach 1954-1972r. była siedzibą władz gromady Cienin Kościelny

Sołectwo składa się z Cienina Perze liczącym 147 mieszkańców i Cienin Kościelny liczący 500 osób.

Ulic mamy kilkanaście, ale bez nazw urzędowych, tylko mieszkańcy nazywali je po swojemu; Bruklin, Zapłocie i.t.p.

We wsi istnieje Kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w którym od ponad dwudziestu lat przewodzi Proboszcz Marian Skibiński. Więcej informacji o kościele można uzyskać w internecie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Września 1939r. Dyrektorem jest Pani Ewelina Kupsik-Skonieczna. W Cieninie Kościelnym znajduje się Dworek z 1900r obecnie dom mieszkalny numer 80, remontowany i przebudowany w 1990r. Jest też market Delikatesy Centrum i Sklep Rolniczy. Przez naszą wieś przebiega linia kolejowa PKP z przystankiem dla pociągów osobowych świadczące przewozy pasażerskie przez Wielkopolskie Regionalne Linie Kolejowe w kierunku Warszawy i Poznania. Cmentarz parafialny w naszej wsi, dla pochówku zmarłych z wielu sołectw należących do Parafii Cienin Kościelny.

Ze względów zmniejszającej się liczby mieszkańców nastąpiły likwidacje; Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Ośrodka Zdrowia, Apteka, Stomatologa oraz małych prywatnych sklepów spożywczo-przemysłowych.

Organizacje pozarządowe

Przy Zespole Szkoły i Przedszkola działa Stowarzyszenie „Razem możemy być lepsi”, zajmujące się pozyskiwaniem środków pieniężnych z projektów Unijnych na zakup wyposażenia na plac zabaw, rewitalizację parku znajdującego się przy szkole czy spotkania naukowe i wycieczki dla dzieci uczęszczających do szkoły .

Klub Seniora „Przyjaźń”. Prezesem jest Pani Elżbieta Baśkiewicz, która czynnie działa w gronie seniorów, organizując częste wycieczki wyjazdowe, spotkania biesiadne i wigilijne.

Koło Gospodyń Wiejskich – Przewodnicząca Grażyna Szukalska. Członkinie Koła organizują bale, festyny rodzinne oraz spotkania we własnym gronie kobiecym. Organizują również wycieczki krajoznawcze. Co roku pomagają razem z druhami OSP w ubieraniu Ołtarza na Boże Ciało.

Ochotnicza Straż Pożarna – Prezes Edward Adamski.

To tradycja, powstała w 1918 roku z inicjatywy Wiktora Lewandowskiego, Ignaca Kulczyńskiego, Wojciecha Kołaty z Cienina Kościelnego i Piotra Wesołowskiego z Pępocina. Na przestrzeni tych ponad 100 lat różne koleje losu spotykały naszych druhów. Prezes wraz z druhami zawsze chętnie bierze udział w uroczystościach kościelnych i wiejskich.

Inwestycje drogowe

W tym roku ma być położony fragment drogi prowadzący z Cienina Kościelnego w kierunku cmentarza, nie mniej jednak najbardziej satysfakcjonowało by mieszkańców mojego sołectwa gdyby odbył się całkowity remont tej drogi na odcinku Cienin Kościelny- Cienin Zaborny, ponieważ cały ten odcinek wymaga położenia nowej nawierzchni.

Z funduszu sołeckiego od kilku lat małymi fragmentami powstaje pobocze utwardzone przy drodze gminnej. To pobocze jest bardzo potrzebne ze względu na bezpieczeństwo dzieci i osób starszych przemieszczające się do szkoły czy Kościoła.

Z okazji Nowego Roku chciałabym życzyć wszystkim moim mieszkańcom aby 2024 był rokiem pełnym zdrowia, miłości i sukcesów w każdym obszarze życia.

Rozmowę przeprowadził wolontariusz Jerzy Mikołajewski