Są pieniądze na nowe renty strukturalne

12 grudnia, 2009

Eugeniusz GrzeszczakKomitet Doradczy Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, który obradował w Brukseli pozytywnie zaopiniował wniosek Polski o zwiększenie puli środków na „Renty strukturalne” o 362 mln euro oraz „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” o 150 mln euro. Pieniądze na ten cel zostaną przesunięte z innych działań finansowanych w ramach PROW 2007 – 2013, tak więc łączny budżet Programu wynoszący 17,2 mld euro nie ulegnie zmianie.

Dzięki zwiększeniu puli środków na „Renty strukturalne” możliwe będzie sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych na to działanie w latach 2004 – 2006, a także uruchomienie nowego naboru na wniosków. Pozytywna opinia Komitetu Doradczego ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich stwarza podstawy do zaakceptowania przez Komisję Europejską zmian w PROW na lata 2007 – 2013. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie może zapaść jeszcze do końca tego roku.

To z kolei stworzy podstawy do zakończenia toczących się obecnie prac legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Rent strukturalnych” i „Wspierania gospodarstw niskotowarowych”. W ten sposób sukcesem zakończone zostaną starania Ministra Rolnictwa, Marka Sawickiego, który od dawna zabiegała o przesunięcie środków finansowych na te dwa działania. Będąc przy tematach związanych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa warto wspomnieć, że ta agenda otrzymała akredytację na ostatnie cztery działania finansowane z PROW 2007 – 2013.

Rozporządzenie w tej sprawie z upoważnienia Ministra Finansów Jacka Rostowskiego podpisała Elżbieta Suchocka-Roguska Sekretarz Stanu w MF. Chodzi o wsparcie na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

W przypadku tych dwóch ostatnich działań Agencja mogła dotychczas jedynie przyjmować wnioski o pomoc, ale nie była uprawniona do podpisywania umów i wypłacania pieniędzy. Natomiast od 26 listopada 2009 r., od kiedy obowiązuje przyznana akredytacja, ARiMR może w pełni obsługiwać także te cztery ostatnie działania z PROW 2007 – 2013, począwszy od przyjmowania wniosków o pomoc, poprzez podpisywanie umów czy wydawanie decyzji, wypłatę wsparcia, a skończywszy na rozliczaniu przyznanej pomocy.

W ten sposób zakończony został proces udzielania akredytacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej dla wszystkich 21 działań pomocowych oraz „Pomocy technicznej” finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Oznacza to , że ARiMR spełniła wszystkie kryteria akredytacyjne Unii Europejskiej i może w pełnym zakresie obsługiwać wszystkie działania z tego Programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *