Solidarni z powodzianami

1 czerwca, 2010

Natura znów pokazała swoją siłę. Cała Polska zmaga się z żywiołem powodzi. Zaangażowani są wszyscy. Rząd, samorządowcy, strażacy ochotnicy i zawodowi i szereg osób, całe miejscowości i wsie, które walczą o swój byt. Zarząd Główny OSP podjął w ubiegłym tygodniu decyzję o przekazaniu na południe naszego kraju 100 pomp pływających i 350 pomp szlamowych.

To jeden z elementów solidarności i pomocy. Z kolei Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego składa projekt nowelizacji ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Cel – zwiększenie pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego oraz ostatniej powodzi. Proponowane rozwiązania mają na celu ułatwienie dostępu do środków przeznaczonych na pomoc poprzez: zmniejszenie progu spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorców z 25 do 15 %, skrócenia okresu ochronnego dla jednego pracownika z 6 miesięcy do 3.

Propozycja zmiany ustawy winna w efekcie prowadzić do ochrony miejsc pracy a przedsiębiorcom zwiększy dostęp do środków finansowych, obniży koszty pracy, umożliwi bezzwrotne zainwestowanie w rozwój zawodowy pracowników. Także minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak postanowiła przekazać, poza środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy.

Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy ministra i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli suma 90 milionów okaże się niedostateczna, minister Fedak wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków tak, aby pomóc przedsiębiorcom w odbudowie zakładów pracy. (…) Minister Fedak przypomina, że w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez przedsiębiorcę przez minimum 2 miesiące pracownicy mogą otrzymać zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Osoby poszkodowane w wyniku powodzi powinny się zgłaszać do ośrodków pomocy społecznej, gdzie zostanie im udzielona niezbędna pomoc. Minister uruchomi po oszacowaniu potrzeb dodatkową rezerwę zasiłkową na zasiłki celowe dla powodzian. Ministerstwo wystąpiło do banków żywności i organizacji charytatywnych o skierowanie na tereny zalane dodatkowych produktów żywnościowych i wody butelkowanej z rezerw Unii Europejskiej. wszyscy okażmy się solidarni z powodzianami.

Razem wszystko jest możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *