Sprawa dla prokuratora

NZOZ
22 listopada, 2011
NZOZ
NZOZ

Nielegalne uchwały?
Prokuratura Rejonowa w Koninie zajęła się sprawą uchwał podejmowanych w Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji. Chodzi konkretnie o uchwałę w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości gdzie znajduje się ośrodek zdrowia.

OŚRODEK NIEZGODY
Sprzedaż nieruchomości, na której obecnie znajduje się ośrodek zdrowia w Golinie od rozstrzygnięcia przetargu budzi wiele kontrowersji. W październiku na ręce burmistrza Tadeusza Nowickiego i przewodniczącej Anny Kapturskiej wpłynął protest mieszkańców, którzy nie zgadzali się ze sprzedażą obiektu.

„Sprzedaż Przychodni skutkuje brakiem ciągłego dostępu pacjentów do usług medycznych na terenie własnej gminy. Nie można przedkładać zdrowia nad korzyści ekonomiczne, nadmieniamy również, że zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych jest ustawowym obowiązkiem władz Gminy. W załączeniu przesyłamy listy z podpisami osób, które będą bronić przychodni.” – czytaliśmy w liście protestujących.

Na komisji poświęconej temu tematowi wypowiadali się radni, lekarki ze spółki „Medyk”, a burmistrz Nowicki za pośrednictwem naszej gazety opublikował swoje stanowisko w całej sprawie. Na kolejnym posiedzeniu radnych zwycięzca przetargu zapewniał, że ośrodek zdrowia będzie funkcjonował. Jak się jednak okazuje, cała sprawa może znaleźć swój finał w sądzie…

„WRAZ Z GRUNTEM”
Pod koniec października Prokuratura Rejonowa zajęła się wyjaśnianiem początkowej fazy sprzedaży nieruchomości, czyli uchwał w tej sprawie podejmowanych przez radnych poprzedniej kadencji w Golinie. Dla niektórych sprawa jest oczywista, a podejrzenie popełnienia przestępstwa słuszne. Według osoby zgłaszającej podejrzenie popełnienia przestępstwa, podejmowana wtedy uchwała nie posiadała zapisu, że ośrodki zdrowia będą sprzedawane wraz z gruntem. 8 lutego 2007 roku na piątym posiedzeniu Rady Miejskiej, radni podejmowali uchwałę w sprawie sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Golinie.

„Podczas obrad siódmej Sesji Rady Miejskiej w Golinie zauważyłem na tablicy ogłoszeń Uchwałę z dopiskiem w par.1 uchwał wraz z gruntem dla Kawnic i Goliny. Na tej samej sesji w punkcie porządek obrad „zapytania i wnioski i radnych” zadałem pytania: kto, kiedy i dlaczego dokonał zmian w treści uchwał z dnia 8 lutego 2007 roku. W punkcie „udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych” usłyszałem odpowiedź, że są to kosmetyczne, nieistotne zmiany.” – pisze w swych wyjaśnieniach jeden z radnych.

27 kwietnia 2007 roku pisemnie zwrócił się do wojewody o uchylenie uchwał w związku ze zmianami zapisu, lecz w odpowiedzi otrzymał, że ważne są uchwały które podejmuje rada.

„Odsłuchałem nagrania z taśmy magnetofonowej, z którego wynikało, że zapis o gruntach był dopisany po zakończonych obradach 8 lutego 2007 r. W tym temacie wypowiedziała się również radca prawny, że zmiany w uchwałach może dokonywać jedynie Rada Miasta. (…) Te powyższe okoliczności w moim rozumieniu dają mi uzasadnienie podejrzeń, że zaistniały przestępstwa.” – twierdzi zgłaszający podejrzenia.

Czy faktycznie zaistniała zmiana zapisu uchwały już po jej podjęciu? Jeśli tak, to jakie decyzje w tej sprawie podejmie Prokuratura Rejonowa w Koninie? O tym będziemy informować, gdy prokuratura uchyli rąbka tajemnicy z postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *