Starosta i burmistrz odpowiadają na list Mikołajewskiego

9 lipca, 2020

LIST OTWARTY BYŁEGO BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
Zwracam się w imieniu społeczności Miasta Słupca do Władz Starostwa i Rady Powiatu Słupeckiego oraz Gospodarza – Burmistrza Słupcy i Rady Miasta o wystąpienie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotacje Unijna na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Słupcy na kwotę 20.000 000 zł., które to pieniądze zostałyby przeznaczone na oczyszczalnię, gospodarkę odpadów ściekowych i wymianę cieków wodno-kanalizacyjnych, które mają co niekiedy 50 lat i więcej. Społeczność słupecka oczekuje skutecznych działań w tym zadaniu, niezależnie kto jaką reprezentuje opcję polityczną.
Z POWAŻANIEM
JERZY MIKOŁAJEWSKI
SŁUPCA, dnia 24.06.2020 r.


•••
Bartkowiak odpowiada Mikołajewskiemu.

Szanowny Panie, z uwagą zapoznałem się z Pana listem, dotyczącym potrzeby wspólnych działań władz miasta i powiatu słupeckiego w sprawie pozyskania środków, niezbędnych do modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Cieszę się z każdego przejawu inicjatywy obywatelskiej. Podobnie jak Pan uważam, że współpraca przy tego typu przedsięwzięciach jest możliwa ponad podziałami politycznymi.
Niemniej jednak gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta jest ustawowo zadaniem własnym gminy miejskiej Słupca. Powiat realizuje inne zadania z zakresu ochrony środowiska: wydawanie pozwoleń zintegrowanych, programy ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zasobów środowiska, działania w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska i negatywnego oddziaływania na środowisko, edukacji ekologicznej itd.
Oczywiście jeśli władze miasta uznają taką pomoc za potrzebną, gotowi jesteśmy do współpracy.

•••

Pyrzyk odpowiada na list otwarty Mikołajewskiego.

Konieczność wykonania modernizacji oczyszczalni podyktowana jest głównie względami techniczno-technologicznymi, a z drugiej strony czynnikami formalno prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie prawa o Ochronie Środowiska, ale mogę z całą dobitnością zaznaczyć, że aktualnie oczyszczalnia posiada wszystkie pozwolenia wodnoprawne, ostatnia kontrola odbyła się w tym roku. Kontrolujący nie mają żadnych zastrzeżeń co do parametrów osadów, czy funkcjonowania naszego zakładu, nie mniej jednak oczyszczalnia wymaga modernizacji z kilku powodów. Po pierwsze urządzenia te pracują przez 18 lat/24 h na dobę, stopień zużycia – szczególnie w takich warunkach w których ta praca występuje – elementów mechanicznych czy hydraulicznych, gdzie jest amoniak, siarkowodór i inne pierwiastki, to nie jest dobry klimat do działania tego typu mechanizmów, a po drugie technologia przez te 18 lat zrobiła taki postęp, że każde urządzenie sprzed 18 lat możemy uznać za przestarzałe. Chciałbym przypomnieć, że w 2017r. wykonaliśmy analizę technologiczną pracy oczyszczalni ścieków w Słupcy i na podstawie tej koncepcji w latach 2018 i 2019 wykonany był projekt pn. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy”, wraz z niezbędnymi, uzgodnieniami i pozwoleniami, mamy również wydane w tym roku pozwolenie na budowę. Jesteśmy na etapie poszukiwania środków zewnętrznych na to zadanie. Mówię o tym dlatego, że nasze zdanie jest podobne i zauważyliśmy ten problem 4-5 lat wcześniej, przygotowujemy się do realizacji tego zadania. Nie chciałbym, aby radni odnieśli wrażenie, że na podstawie jakiegoś listu czy wskazania, podejmujemy działania. Działania zostały podjęte już wcześniej, ale dopiero w tym roku będziemy rozpoznawać możliwości dofinansowania tego zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *