Starosta Jacek Bartkowiak i zarząd powiatu bez wotum zaufania i absolutorium

24 czerwca, 2021

Podczas dzisiejszej ( 24.06) rady powiatu słupeckiego radni większością głosów zdecydowali o nie udzielaniu staroście Jackowi Bartkowiakowi i zarządowi powiatu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych , czworo radnych było nieobecnych : Henryk Tylman , Bogdan Jastrząb, Stefan Zieliński, obrady tuż przed głosowaniem opuścił Stefan Stencel. Za udzieleniem votum zaufania głosowało 5 radnych: Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Czesław Dykszak, Bogdan Kukulski, Andrzej Bernat i Natalia Bobrowska-Bartkowiak , przeciw było siedmiu radnych: Przemysław Dropiński, Andrzej Kasprzyk, Przemysław Niezbecki i Piotr Gałan – którzy wystąpili z Powiatowej Koalicji, oraz troje radnych PSL: Mariusz Król, Anna Czerniak i Anna Kusiołek, Jerzy Orchowski wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przepisami, nieudzielenie wotum zaufania uruchamia (drugą już w tym roku) procedurę odwołania starosty i zarządu powiatu.

Nie udzielenie przez radę zarządowi powiatu wotum zaufania, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, rada powiatu rozpatruje sprawę odwołania zarządu z przyczyn o której mowa, na sesji, nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od podjęcia uchwały o nie udzieleniu wotum zaufania. Rada Powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 ustawowego składu.

Zarząd powiatu nie otrzymał również absolutorium za wykonanie budżetu za 2020r. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. W głosowaniu nie uczestniczyła Aleksandra Kazuś-Wróblewska, która chwilę przed głosowaniem opuściła obrady. Na 12 obecnych radnych 7 było przeciwko, 4 za, 1 wstrzymujący się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *