Starosta uzasadnił swoją decyzję o odwołaniu Iwony Wiśniewskiej i przedstawił nowego dyrektora

11 stycznia, 2019

Na zwołanej na dziś konferencji prasowej starosta Jacek Bartkowiak uzasadnił dlaczego w dniu wczorajszym odwołał z pełnionej funkcji dyr. słupeckiego szpitala Iwonę Wiśniewską. Przedstawił również oficjalnie Rafała Spachacza, który będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Już we wtorek zapraszamy do lektury Gazety Słupeckiej, gdzie m. in. przedstawimy sylwetkę Rafała Spochacza i jego wizję na prowadzenie słupeckiego szpitala w najbliższym czasie. Czy wrócą anestezjolodzy, o których odejściu było tak głośno? Jak informację o odejściu dyr. Wiśniewskiej przyjęli pracownicy szpitala? Czy starosta i Iwona Wiśniewska spotkają się w sądzie? O tym i nie tylko już w najbliższym wydaniu Gazety Słupeckiej.

 1. Ciekawe ile nas podatników będzie kosztować odejście dyr. Wiśniewskiej.
  Jest to pierwsza polityczna decyzja nowego starosty a przy kontraktach menadżerskich są one nieuniknione. Mam nadzieję, że zostaniemy o tym poinformowani.

 2. Panie Starosto, kończ Waść, wstydu oszczędź… sobie, nie mi… Powiedział Pan na V Sesji Rady Powiatu Słupeckiego, że uzyskanie opinii Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy w przedmiocie odwołania dyrektor Wiśniewskiej było niemożliwe, albowiem według Pana Rady Społecznej w poprzednim kształcie już nie było, a nowej Rady Społecznej jeszcze nie było. Dalej wywodził Pan na V Sesji Rady Powiatu Słupeckiego, że w związku z tym, i taka była opinia Pana Grzechowiaka, radcy prawnego Starostwa, opinia była niemożliwa do uzyskania. To tak – według Pana -, jakby pytać poprzednich radnych o coś, co wykonuje nowy Zarząd. Na koniec dodał Pan „prawny absurd”.

  Wie Pan co jest w tym najbardziej absurdalne? To, że zarzuca Pan byłej dyrektor SP ZOZ Słupca, Pani Iwonie Wiśniewskiej, nieprzestrzeganie przepisów, a co robi Pan? Pan ich w ogóle nie zna. Można też założyć, że znane są Panu przepisy dotyczące działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, ale celowo Pan je przeinacza na potrzeby zwolnienia Pani Wiśniewskiej z funkcji dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

  Rada Społeczna SP ZOZ w Słupcy działa na podstawie:

  1. Ustawy o działalności leczniczej

  2. STATUTU SP ZOZ w Słupcy

  3. Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Słupcy

  STATUT SP ZOZ w Słupcy w par. 17 pkt 1 stanowi, że kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Dalej w tym samym paragrafie 17 pkt 3 Statut stanowi: „ PO UPŁYWIE KADENCJI RADY SPOŁECZNEJ, DOTYCHCZASOWA RADA SPOŁECZNA WYKONUJE SWOJE UPRAWNIENIA STATUTOWE DO CZASU POWOŁANIA NOWEJ RADY”.

  Par. 16 pkt 1 d Statutu SP ZOZ w Słupcy bezspornie stanowi, że do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu, wniosków i opinii w sprawach rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

  Dlaczego Pan skłamał mówiąc, że nie było możliwości uzyskania opinii Rady w przedmiocie odwołania dyrektor Wiśniewskiej z funkcji SP ZOZ w Słupcy?

  Razem z Panem powinni wstydzić się pozostali członkowie Zarządu , tj. Pani Kazuś – Wróblewska, Pan Bernat i Pan Dykszak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *