Szanse dla przedsiębiorców i informatyków

20 października, 2009

Eugeniusz-GrzeszczakDziś dwa tematy. Pierwszy tyczy się szans dla kreatywnych przedsiębiorców, drugi daje zielone światło młodym, zdolnym informatykom. Ale po kolei. „Innowacje technologiczne drogą do sukcesu”, pod tym tytułem odbyła się na początku października konferencja, podczas której przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zapowiedzieli, że przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania będą mogli w latach 2007-2013 skorzystać z puli 400 mln euro wsparcia przewidzianego w ramach działania 4.3 PO IG „Kredyt Technologiczny”. Zdaniem wiceministra Dariusza Bogdana polskie przedsiębiorstwa muszą budować swoją pozycję konkurencyjną na świecie właśnie w oparciu o innowacyjność. – Nie wolno nam patrzeć tylko przez pryzmat położenia geograficznego, tanich surowców, czy taniej siły roboczej – powiedział.

Zdaniem podsekretarza stanu w MG główną barierą rozwoju innowacyjności jest brak świadomości korzyści z tego płynących. – Natomiast wiele badań potwierdza, że stosowanie nowych technologii zwiększa rentowność przedsiębiorstw – podkreślił wiceminister Dariusz Bogdan. Niestety tylko 1 proc. przedsiębiorców ocenia innowacyjność jako istotny element zwiększający przewagę konkurencyjną firmy.

Wiceminister przypomniał, że zainteresowanie przedsiębiorców nowymi technologiami wzrasta. – Kiedy w ubiegłym roku przygotowywaliśmy w MG nową ustawę o innowacyjności, nie było w Polsce ani jednej instytucji o statucie centrum badawczo-rozwojowego. Dziś istnieje ich już ponad 20 – powiedział wiceminister.
Wsparcie w ramach KT jest dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na zakup i wdrożenie nowej technologiioraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Instytucją udzielającą wsparcia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tyle o nowych kredytach i szansach dla inowacyjnych przedsiębiorców. Tymczasem także juz teraz studenci z całego świata, w tym także z Polski mogą już zgłaszać swoje projekty do przyszłorocznej, ósmej edycji międzynarodowego konkursu technologicznego Imagine Cup. Światowe finały konkursu odbędą się w lipcu 2010 r. w naszym kraju.

Studenci chcący wystartować w konkursie, mogą dokonać rejestracji na stronie www.imaginecup.com. Projekty należy zgłaszać w trzech kategoriach: „Projektowanie oprogramowania”, „Projektowanie gier” oraz „Projektowanie multimediów”.

Motto przewodnie konkursu brzmi: „Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”. Problemy te zidentyfikowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w Milenijnych Celach Rozwoju. Są to m.in.: eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym oraz promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet. Stawiając przed studentami takie wyzwanie, Microsoft inspiruje do realizacji pomysłów i idei, dzięki którym rozwiązania technologiczne mogą pomóc rozwiązać realne problemy XXI wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *