Szkoła w Kowalewie w końcu ma swojego patrona

23 czerwca, 2021

To był historyczny dzień dla szkoły w Kowalewie Opactwie. W piątek (18.06) placówka przyjęła imię Polskich Olimpijczyków.

Szkołę wybudowano dokładnie 60 lat temu (w 1961 r.) jako jedną z tysięcy placówek, które powstały z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Rozbudowano ją w 1992 r. dzięki ogromnemu wsparciu kowalewskiego społeczeństwa. W latach 1999-2017 w Kowalewie funkcjonowało Publiczne Gimnazjum. 14 czerwca 2015 r. oddano do użytku halę sportowo-środowiskową. Od 1 września 2017 r. w placówce powstała 8-letnia szkoła podstawowa. Obecnie szkołą zarządza Beata Przybylska.

Prace nad wyborem patrona szkoły rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Propozycje składali uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i mieszkańcy należący do obwodu szkoły. W grudniu tego samego roku z nadesłanych propozycji wybrano 3 kandydatów – Polscy Olimpijczycy, Polscy Sportowcy i Czesław Maciejewski. Wybory na patrona szkoły odbyły się pod koniec grudnia 2019 r. Najwięcej głosów uzyskało imię Polskich Olimpijczyków. W styczniu 2020 r. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona. W listopadzie ubiegłego roku społeczność szkolna skierowała do Gminy Słupca wniosek o nadanie imienia. Rada gminy na grudniowym posiedzeniu przyjęła uchwałę na mocy, której Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. 

Ten uroczysty dzień rozpoczął się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła. Liturgii przewodził ks. Andrzej Jaczewski. Dalsza część uroczystości odbyła na hali sportowej. Na wstępie poznaliśmy historię szkoły, a także proces powołania patrona. Przewodniczący Rady Gminy Słupca, Jerzy Kopczyński, odczytał uchwałę dotyczącą nadania imienia szkole w Kowalewie.

Nieodłącznym elementem trwałości idei olimpijskiej jest znicz. Symbol nawiązujący do tradycji starożytnych igrzysk olimpijskich. Ogień symbolizował czystość, prawdę, światło i wiedzę. Znicz olimpijski łączy zawodników i historię z teraźniejszością. Zaszczytu jego zapalenia dostępują wybitni przedstawiciele świata sportowego. Wydarzenie to miało miejsce również na hali w Kowalewie. Znicz wykonał Adrian Szymański. Zapalił go Dariusz Goździak, drużynowy złoty medalista IO z 1992 r. w pięcioboju nowoczesnym.

Podczas uroczystości został przekazany nowy sztandar. Składa się on ze strony czerwonej i niebieskiej. Na tej pierwszej na samym środku znajduje się godło Polski – biały orzeł ze złotą koroną i szponami. Wokół niego widnieje trójczłonowe motto olimpijskie – u góry w języku łacińskim ,, Citius-Altius-Fortius”, na dole w języku polskim ,,Szybciej, wyżej, mocniej”. Na drugiej stronie sztandaru w centralnym miejscu widnieje otwarta księga symbolizująca wiedzę i naukę. Po lewej stronie księgi są wyszyte barwy biało-czerwone odnoszące się do reprezentowania Polski przez polskich sportowców na olimpiadach letnich i zimowych. Po prawej stronie księgi widnieją splecione ze sobą koła i znicz olimpijski. Całość otacza pełna nazwa placówki wyszyta złotymi literami – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie. Na rogach znajdują się ozdobne hafty. Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 95×95 cm i jest obszyty złotymi frędzlami. 

Nadanie naszej szkole imienia oraz poświęcenie sztandaru to niezwykle ważny dla nas moment. Niesie on ze sobą ogromną odpowiedzialność i ukierunkowanie działań wychowawczych oraz edukacyjnych na wartości, które przekazuje nam nasz patron. Imię nadane szkole to punkt odniesienia działań całej społeczności szkolnej. Wybór Polskich Olimpijczyków wynikał z faktu posiadania nowoczesnej hali sportowej oraz uniwersalnych wartości jakie niosą idee olimpijskie. 

Olimpijczycy uczą nas, że marzenia się spełniają. Potrzebny jest jednak wysiłek, cierpliwy trening oraz wytrwałe dążenie do celu. Nazwa ta ma także charakter uniwersalny i otwarty. W każdej chwili grono osób funkcjonujących pod ogólną nazwą Polskich Olimpijczyków może powiększyć się co da impuls do kolejnych działań wychowawczych. 

Pragniemy propagować idee olimpijskie wśród uczniów pozostałych szkół naszej gminy i powiatu poprzez organizację zawodów sportowych połączonych z elementami edukacji. Będziemy organizować wycieczki do Centrum Olimpijskiego w Warszawie oraz spotkania z olimpijczykami, które staną się dla nas inspiracją do pracy dla kolejnego pokolenia młodych pasjonatów sportu. 

Jestem przekonana, że wszystkie te działania zaowocują tym, że za kilkanaście lat będziemy dumni z olimpijczyka, absolwenta szkoły podstawowej w Kowalewie Opactwie. Z wielką radością przyjęliśmy sztandar. Jest to dar rodziców naszej szkoły, którzy własną pracą i pozyskaniem sponsorów zdołali sprawić nam tak drogocenny prezent. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym dana zbiorowość. Podnosi również jej prestiż. 

Nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszona dzisiejszą uroczystością. Jest ona jedyna i niepowtarzalna. Możliwość tworzenia jej to dla mnie ogromny zaszczyt. Przez wiele lat dorastaliśmy do tej decyzji. Teraz w pełni świadomi i odpowiedzialni stajemy przed nowym wyzwaniem. 

W planach mamy teraz sfinalizowanie wymiany sportowej z niemiecką szkołą z zaprzyjaźnionej gminy Weimar, a także utworzenie kolejnego oddziału sportowego. Byłoby to zwieńczenie naszych planów – powiedziała dyrektor Beata Przybylska.

Po części oficjalnej odbyły się występy uczniów kowalewskiej szkoły. Nadanie imienia placówce przypada w szczególnym okresie. Już 23 lipca rozpoczną się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Gospodarzem imprezy jest Japonia. Liczymy na to, że grono polskich medalistów się powiększy, a są na to bardzo duże szanse. Warto dodać, że szkoła w Kowalewie Opactwie jest drugą placówką w powiecie słupeckim, która za patrona ma Polskich Olimpijczyków. Imię to nosiło także gimnazjum w Ostrowitem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *