Szkoły do likwidacji

23 lutego, 2012

Burzliwa była sesja Rady Gminy 17 lutego. Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawiono profilaktykę na rok 2012 z zakresu zapobiegania problemom alkoholowym i narkomanii oraz przyjęto uchwały, m.in. dotyczące niewyodrębniania z budżetu gminy środków na fundusze sołeckie. Jednak najgoręcej było, gdy radni podejmowali uchwałę o likwidacji szkół w Kopojnie i Łazińsku.

PRACA BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
W swoim sprawozdaniu burmistrz poinformował o pomyślnym zakończeniu budowy Orlika w Trąbczynie, choć jak sam powiedział nie brakowało nieporozumień z wykonawcą. Inwestycja została rozliczona, ponad 80% środków było z zewnątrz, z budżetu gminy dołożono 200 tys. złotych. Natomiast remont Gminnego Ośrodka Kultury przebiega sprawnie, gotowych jest już 3 prac, w pełni będzie skończony w kwietniu.

Zrobiono dwie nowe hydrofornie w Trąbczynie i Łukomiu oraz wodociąg w Łazińsku. Urząd Gminy złożył wniosek 8 lutego na budowę targowiska , ograniczony zakres rzeczowy, koszt całkowity to 2 miliony złotych z czego 1 milion z Urzędu Marszałkowskiego. Będą również remontowane wały w Kopojnie na Czarnej Strudze. Głównie wał lewostronny z pobudowaną ławeczką, utwardzony płytami, w koronie 6 metrów szerokości zasypany litą skałą, nie do rozerwania przez wodę i zwierzęta. Zostanie również przeprowadzony remont wału prawostronnego, by ochronić 16 gospodarstw na Chruścikach.

Radny Lech Batrecki zaproponował, by wziąć pod uwagę przywrócenie naturalnego Biegu Czarnej Strugi. Może do tego dojść, jeśli jakaś firma remontująca naraziłaby na szkodę środowisko, wtedy przeznacza ona określoną kwotę na jego ochronę, więc należy czekać na moment, gdy jakaś firma ,,pogwałci” naturę.

LIKWIDACJA SZKÓŁ W KOPOJNIE I ŁAZIŃSKU
Burmistrz poinformował, że jest to po prostu proces reorganizacji, który trwa od kilkunastu lat, proces ewolucyjny, przeprowadzany w sposób jak najmniej bolesny, a zaniechanie go w przypadku tych dwóch szkół byłoby nieuczciwe względem zlikwidowanych w ubiegłych latach.

„W placówkach w Kopojnie i Łazińsku Pierwszym uczniów jest niewielu, odpowiednio 34 i 27. O konieczności likwidacji przesądza niż demograficzny, brak dzieci w klasach” – powiedziała sekretarz Alina Kmieć.

Więcej w „Gazecie Słupeckiej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *