Matury

Nie było najgorzej

Od poniedziałku (6.05) tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości, zaczęli od języka polskiego.Przed rozpoczęciem części