słupecki Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii