Tajemnica wyborcza ludowców

21 lutego, 2010

4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Wyborów. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka możemy przeczytać, że „Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli”. Przed nami rok, który śmiało można nazwać wyborczym, a w jego takcie będziemy mogli w pełni skorzystać z cytowanego przywileju.

Na jesieni będziemy decydować o tym, kto przez kolejne pięć lat kierować będzie sprawami Polski z Pałacu Prezydenckiego. W tych wyborach Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno reprezentować będzie silny kandydat. Będziemy również jako mieszkańcy wybierać swoich przedstawicieli w radach gmin, miast, powiatów, sejmików województw, a także wójtów i burmistrzów.

Te drugie wybory zadecydują, kto będzie dysponował środkami budżetowymi i rozporządzał kwotami z naszych podatków przez kolejne cztery lata. Jest to szczególnie ważne, gdyż o sukcesie gospodarczym, którym możemy pochwalić się na szczeblu rządowym tak naprawdę decydują w dużej mierze podmioty gospodarcze oraz samorząd terytorialny, który w tym roku obchodzi 20-tą rocznicą funkcjonowania.

Od wielu lat Polskie Stronnictwo Ludowe uczestniczy aktywnie w życiu samorządowym powiatu słupeckiego. Podjęliśmy się 1998 roku budowy zrębów nowej samorządowej rzeczywistości powiatowej. Szukaliśmy siedziby starostwa, organizowaliśmy strukturę urzędu poprzez dobór odpowiednich urzędników.

Od momentu reformy ustrojowej i powstania powiatu Słupca uzyskała bezpośrednie połączenie z autostradą, wybudowano dwie hale sportowe w Strzałkowie i Zagórowie, funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej, a dobre recenzje zbiera szpital powiatowy, który przeszedł gruntowną termomodernizację. Dorobek ludowców na szczeblu powiatu jest powszechnie znany i uznany, na pewno stanowi niemały potencjał wyborczy.

Świadczą o tym już choćby wyniki wyborów sprzed 4 lat, kiedy to mieszkańcy obdarzyli nas największym zaufaniem i PSL zwyciężył w wyborach powiatowych z wynikiem 31%. Nie inaczej jest w gminach ziemi słupeckiej, gdzie od lat radnymi, wójtami i burmistrzami są ludowcy. Samorządy te umieją pozyskiwać na rozwój niezbędne środki zewnętrzne, inwestują w poprawę niezbędnej infrastruktury, a także z troską podchodzą do rozwoju bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej.

Myślę, że doskonale widać to na przykładzie Słupcy, która w minioną niedzielę za ostatnie trzy lata poczynań inwestycyjnych uhonorowana została w Wielkopolskim Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT. Te systematyczne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w których współuczestniczą ludowcy powodują, że Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno desygnuje swoich kandydatów w wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego, wystawi pełne listy do rady powiatu i rad gmin, a także swoich kandydatów na wójtów i burmistrzów.

Na prezentację wszystkich naszych kandydatów przyjdzie jeszcze czas po odbyciu gminnych i powiatowej konwencji wyborczej. Do tej pory niech pozostaną one naszą tajemnicą wyborczą. Wierzę, że po ich prezentacji mieszkańcy pozytywnie ocenią nasze działania i dokonają właściwego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *