Tak będzie wyglądać rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

1 marca, 2019

W związku z wprowadzoną reformą oświaty i likwidacją gimnazjów rok szkolny 2019/20 jest rokiem, w którym do szkół ponadgimnazjalnych wyruszą dwa roczniki uczniów. Trzecioklasiści z oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie klas ósmych. Jakie zmiany organizacyjne niesie to za sobą w szkołach ponadgimnazjalnych?

Rekrutacja uczniów w roku szkolnym 2019/20 prowadzona będzie odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie kończący trzecią klasę oddziałów gimnazjalnych rekrutowani będą do trzyletniego liceum oraz czteroletniego technikum. Dla absolwentów klas ósmych 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.
Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty od 13 do 31 maja br uczniowie muszą złożyć wnioski o przyjęcie do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Między 14 a 19 czerwca istniała będzie jeszcze możliwość dokonania zmiany wybranej szkoły lub kolejności szkół. 21-25 czerwca to czas kiedy absolwenci muszą dostarczyć do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół komisje rekrutacyjne ogłoszą 16 lipca do godz. 10.00.
Szkoły prowadzące klasy zawodowe od 16-18 lipca wydawać będą skierowania na badania lekarskie dla uczniów. Ostateczny termin skompletowania i złożenia wymaganych dokumentów w szkole mija 24 lipca o godz. 13.00. Następnego dnia komisje rekrutacyjne ogłoszą ostateczne listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *