To jest dziadowanie!

24 marca, 2010
Radni zagłosowali za utworzeniem funduszu sołeckiego w 2010 roku
Radni zagłosowali za utworzeniem funduszu sołeckiego w 2010 roku

Radni wyśmiali strażaków
W miniony czwartek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku odbyły się pierwsze w tym roku obrady gminnych rajców. Po kilkugodzinnej sesji radni mieli mieszane uczucia co do niektórych uchwał i wniosków. Na posiedzeniu długo oczekiwanym punktem była uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Arlety Pleśniak.

NARKOTYKI I KOSZE
Pierwszymi punktami sesji były sprawozdania i informacje. Gośćmi, którzy uświadamiali radnych w sprawach rolnictwa i bezpieczeństwa na terenie naszej gminy byli posterunkowy z Zagórowa, oraz członek Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Policjant Wrzaskowski poruszył kwestię tego, iż w lądkowskim gimnazjum dawno nie było przeprowadzonej kontroli, czy dzieci mają dostęp do narkotyków na terenie szkoły.

Jak mówił: „Gdy nie mamy zawiadomienia o takich czynach, sami nie możemy wejść z psem na teren szkoły i sprawdzać czy znajdują się w szkole narkotyki. Jednak gdy mamy oficjalny sygnał o podejrzeniu posiadania narkotyków przez dzieci taka akcja jest możliwa do przeprowadzenia.” Większość radnych wyrażała zgodę na to, aby takie kontrole były przeprowadzane, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci.

Po sprawozdaniu z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej głos zabrał radny Włodzimierz Orchowski: „Poruszę temat, który nie jest już nawet śmieszny. Rada Gminy zobowiązała wójta gminy, aby podjął działania od 1 stycznia 2010 w sprawie koszy. Czy można udzielić jakichś informacji, czy uchwały rady gminy są podejmowane bez rozpatrzenia?” Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej na szczęście udzielił optymistycznej odpowiedzi: „Kosze fizycznie już są, tylko pozostała kwestia zamontowania, a ponieważ są mrozy czekamy na odpowiednie warunki.”

ARLETA PLEŚNIAK BEZ MANDATU
Jedną z najważniejszych dla Rady uchwał była ta, która dotyczyła wygaśnięcia mandatu radnej Arlety Pleśniak. W związku z jej pisemnym zrzeczeniem się funkcji, mandat Arlety Pleśniak wygasł 31 grudnia 2009. Gdy nadszedł czas obrad nad tym punktem sesji, radni mieli dużo wątpliwości. Jak mówiła Urszula Słowińska: „Ciągle żyje w niepewności czy radna Pleśniak dobrze zrobiła, sama składając mandat i odwołując się z funkcji radnej. Dla mnie uchwała jest niezrozumiała, ile razy się czyta, tyle razy można interpretować. Od razu mówię, że wstrzymuję się od głosu, bo uchwała jest dla mnie niezrozumiała.”

Odpowiedzi udzielił radca prawny: „Kiedy jest rezygnacja radnego z funkcji mandat wygasa, a uchwała rady jest tylko deklaracyjna, że rada stwierdza wygaśnięcie. Budynek, z którego korzysta pani Pleśniak jest mieniem gminnym i to, że jest podnajemcą nie zmienia właściciela budynku.” Tylko pięciu radnych było za wygaśnięciem mandatu radnej Pleśniak, reszta rady wstrzymała się od głosu.

KPINY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ?
Do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo od komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, które wywołało oburzenie wśród wszystkich uczestników sesji. Pismo dotyczyło ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Komitet organizacyjny poinformował o podjętej inicjatywie ufundowania sztandaru. Pismo przesłano między innymi do rzemieślników, osób fizycznych, organizacji pozarządowych i samorządów.

Wniosek podpisali między innymi Eugeniusz Grzeszczak, Mariusz Roga i Sławomir Kaczorkiewicz. Pierwsza głos zabrała radna Woźniak: „Kto sfinansuje nasze sztandary? Też wystąpimy z wnioskami? To jest takie dziadowanie. Wstydziliby się. Tyle pieniędzy daliśmy na podnośnik, a oni z takim pismem występują.” „Pismo kierowane być powinno do osób prywatnych, a nie do samorządów i gmin, gdzie mamy zupełnie inne potrzeby” – powiedziała radna Słowińska.

„Popieram słowa moich przedmówczyń. To jest trochę śmieszne. Jeżeli sztandar kosztuje 5000 złotych, to sami organizatorzy powinni się zrzucić. Wtedy sztandar ufundowaliby sami.” – dodał radny Ryszard Orchowski. Wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy został odrzucony.

UCHWAŁA ZA UCHWAŁĄ
Podczas sesji uchwalono również kilka innych ważnych projektów. W 2011 zostaną wydzielone środki na fundusz sołecki. Zatwierdzono do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Odpoczynek w naszej gminie już na całą Polskę słynie” został opracowany przez GOK w Lądku, a dotyczy kwoty prawie 50 tysięcy złotych. Nabyto dwie niezabudowane nieruchomości położone w miejscowości Lądek.

Udzielona zostanie pomoc finansowa dla budżetu starostwa powiatowego, na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Szkoła Podstawowa w Ratyniu otrzyma imię. Po różnych projektach radni uchwalili, że szkoła będzie nosić imię „Orła Białego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *