Tradycji stało się zadość

13 grudnia, 2009
Droga oficjalnie otwarta
Droga oficjalnie otwarta

Myślątkowo – Rękawczynek: Droga oficjalnie otwarta
Mieszkańcy sołectwa Myślątkowo mają powody do zadowolenia. W tym roku na tym terenie wybudowany został odcinek drogi asfaltowej o długości 2,5 km. W miniony piątek (27.11) nastąpiło oficjalne otwarcie i poświecenie jezdni. Zgodnie z uchwaloną kolejnością budowy dróg o nawierzchni bitumicznej w gminie Orchowo, w tym roku przyszedł czas na odcinek biegnący z Myślątkowa do Rękawczynka.

W pierwszej fazie wykonano 1 100 m. nawierzchni. Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargu, pozostałe środki własne gminy Rada zgodziła się przeznaczyć na dalszy etap budowy tejże drogi. Dzięki temu powstał kolejny odcinek o długości 1 343 m. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 670 tys. zł. Uroczystego przecięcia wstęgi na nowej drodze dokonał Wójt Gminy Orchowo Teodor Pryka, przewodniczący Rady Gminy Hieronim Adamczyk, oraz radny Bogdan Chmielarczyk.

Podczas poświęcenia nowego dywanika asfaltowego ks. Proboszcz Jarosław Kulpiński modlił się o to, aby droga ta była bezpieczną dla jej użytkowników oraz stała się symbolem drogi prowadzącej do jedności, którą w obecnych czasach tak trudno się buduje. Myśli zgromadzonych na uroczystości mieszkańców i przedstawicieli lokalnego samorządu skierował w stronę ofiar wypadków komunikacyjnych, apelując o rozwagę w czasie jazdy. Wspomniał także pierwszą drogę, jaką święcił w orchowskiej parafii w 2004 roku.

Była to droga Skubarczewo – Kinno. Jak dodał wójt Teodor Pryka, była to pierwsza droga na terenie gminy Orchowo pobudowana za działalności samorządu. Od tamtej pory powstało już ponad 10 km dróg asfaltowych. Potrzeby są jeszcze duże, ale miejmy nadzieję, że nie jest to ostatnia droga jaką uda się wybudować w naszej gminie. W tym roku udało się zrobić bardzo długi odcinek i chciałbym zaapelować do użytkowników tej drogi o uszanowanie i dbanie o jej stan.

Korzystajmy z niej rozsądnie aby była miejscem bezpiecznym – powiedział wójt Pryka. Podziękowania za baczne nadzorowanie prac przeprowadzanych podczas budowy dywanika asfaltowego, co przełożyło się na solidne wykonanie, wójt skierował na ręce miejscowego radnego Bogdana Chmielarczyka. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej, przygotowanym przez sołtys Wiesławę Wojciechowską oraz mieszkanki sołectwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *