Umowa na największą inwestycję w historii powiatu podpisana

15 marca, 2023

W starostwie powiatowym została podpisana umowa przedstawicieli zarządu powiatu słupeckiego z wykonawcą, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda – Sierakowo oraz budowa nowego odcinka drogi Sierakowo – DK92 – Autostrada A2.

Wartość umowy, która definitywnie rozpoczyna pracę nad budową łącznika pomiędzy Niezgodą a autostradą A2 to 1091625,00 złotych brutto.

Wykonawcą jest firma PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Orczyński z Poznania.

Termin wykonania: 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Program Funkcjonalno-Użytkowy ma określić m.in. dokładny przebieg planowanej nowej drogi powiatowej. Opracowanie dokumentacji jest częścią największej w historii powiatu słupeckiego inwestycji – wartej około 250 milionów złotych.

Info. Powiat Słupecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *