Uwaga rolnicy! Wnioskujcie o dopłaty!

18 marca, 2012

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok.

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007-2013. O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek.

Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

„Od połowy stycznia ARiMR wysyła sukcesywnie rolnikom tzw. spersonalizowane wnioski o wsparcie bezpośrednie wraz z materiałami graficznymi i instrukcją wypełnienia wniosku. Wnioski są wstępnie wypełnione w zakresie deklarowanych, w roku 2011, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych, więc ich wypełnienie nie sprawia problemu. W przypadku, gdy rolnik obok ubiegania się o dopłaty bezpośrednie i ONW stara się również o płatności rolnośrodowiskowe, to do wniosku o te dopłaty, musi wypełnić i dołączyć, stanowiącą integralną część wniosku Deklarację pakietów rolnośrodowiskowych PROW 2007- 2013.” – wyjaśnia Andżelika Chojnacka, z biura powiatowego ARiMR w Koninie.

Wypełnione wnioski o dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i Programu rolnośrodowiskowego można złożyć osobiście we właściwym biurze powiatowym ARiMR, wysłać je pocztą lub też skorzystać z Internetu, czyli wypełnić formularz umieszczony na stronie ARiMR. Tam też znajduje się instrukcja jak go przygotować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *