W słupeckim szpitalu zmniejszy się ilość łóżek ponieważ…

7 marca, 2019

Od 1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy regulujące normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Minimalny wskaźnik zatrudnienia w oddziałach o profilu zachowawczym powinien wynosić 0,6 etatu na łóżko, a dla oddziałów o profilu zabiegowym – 0,7 etatu na łóżko. W pediatrii normy zatrudnienia pielęgniarek są jeszcze wyższe – 0,8 dla oddziałów zachowawczych i 0,9 dla zabiegowych.
SPZOZ w Słupcy również musiał dostosować się do nowo obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia.
Rafał Spachacz – dyrektor słupeckiego szpitala mógł albo zatrudnić dodatkowe pielęgniarki, albo zlikwidować część łóżek, by dostosować ich liczbę do pielęgniarek już zatrudnionych. Ze względu na braki w personelu pielęgniarskim na rynku zatrudnienia oraz ograniczone możliwości finansowe słupeckiej placówki medycznej, dyrektor szpitala wybrał tą drugą możliwość. Po wprowadzonych zmianach, liczba łóżek na oddziałach SPZOZ w Słupcy będzie przedstawiała się następująco: Oddział Chorób Wewnętrznych – z 52 łóżek zmniejszenie do 45 łóżek; Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – z 50 do 35 łóżek; Oddział Chirurgiczny – z 46 do 30 łóżek; Oddział Dziecięcy – z 36 do18 łóżek; Oddział Noworodkowy – z 20 łóżek i 6 inkubatorów do 12 łóżek i 5 inkubatorów; Oddział Ginekologiczno-Położniczy – z 34 do 25 łóżek oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – bez zmian (5 łóżek).
Po zmianach zwiększy się bezpieczeństwo epidemiologiczne, dzięki mniejszej liczbie hospitalizowanych pacjentów na danej sali. Proponowane zmiany wpłyną również na poprawę komfortu pracy personelu medycznego w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych u chorych. Zlikwidujemy po prostu nieużywane łóżka w salach. Zmiany w żaden sposób nie wpłyną na dostępność mieszkańców do świadczeń opieki zdrowotnej, a doskonale poprawią jakość pobytu w szpitalu – odniósł się dyrektor szpitala Rafał Spachacz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *