Walne zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

2 lipca, 2019

W środę (26.06) w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyło się zebranie walne Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy. Podczas zgromadzenia członkowie Spółdzielni przeprowadzili głosowanie dotyczące pracy zarządu w 2018 roku.

Na zebraniu tym zatwierdzono sprawozdania takie jak: Działalność Rady Nadzorczej oraz przyjęcie wniosków polustracyjnych, podział nadwyżki bilansowej i działalność zarządu Spółdzielni. Wydarzenie to zakończyło kadencję Rady Nadzorczej i powołano nową radę poprzez tajne głosowanie.

Spośród 16 kandydatów przeszli Halina Jabłońska (71 głosów), Jan Teodorczyk (71 głosów), Marcelina Maciejewska (68 głosów), Piotr Błoniewski (66 głosów), Mariusz Król (61 głosów), Daniel Stencel (60 głosów), Łukasz Baryżewski (59 głosów), Marian Banaszak (57 głosów), Tadeusz Bereszyński (56 głosów). Pełnienie obowiązków przez nową radę będzie pełnione w latach 2019 – 2022. Absolutorium zostało udzielone Prezesowi Zarządu Henrykowi Lewandowskiemu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych- Mirosławie Wróbel.

Na zebraniu mieszkańcy poruszyli wiele kwestii m.in. …

Więcej w „Gazecie Słupeckiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *