Więcej środków dla młodych rolników

6 września, 2010

W związku z dużym zainteresowaniem premiami z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 PSL – owski minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki zdecydował się zwiększyć pulę środków do rozdzielenia. Wzrośnie ona ze 100 milionów euro do 200 milionów euro.

Decyzja szefa resortu rolnictwa oznacza, że w tym roku ze wsparcia będzie mogło skorzystać aż przeszło 10 tysięcy „młodych rolników” a nie 5,2 tysiąca jak wcześniej zakładano. Po podwojeniu środków na premie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej wycofał komunikaty o zakończeniu naborów wniosków w kilku województwach w których złożone wnioski „wykorzystywały” w 120% limity wcześniej przyznanych środków. W związku z tym wszystkie Oddziałały Regionalne ARiMR przyjmują nadal wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników w wysokości 75 tysięcy złotych i zakończą ich nabory dopiero po wyczerpaniu przez wnioskodawców 120% nowo alokowanej wielkości środków.

Od 17 sierpnia, kiedy rozpoczął się nabór, do 20 sierpnia „młodzi rolnicy” w całym kraju złożyli blisko 8 tysięcy wniosków o wsparcie na łączną kwotę 596,1 mln złotych. Na pomoc dla „młodych rolników” w budżecie PROW 2007 – 2013 zaplanowano 420 mln euro. W ramach wcześniejszych naborów premie przyznano do tej pory około 6 tys. beneficjentów na łączną kwotę 70 mln euro. To oznacza, że do końca rozliczenia Programu czyli 2015 roku do wydania jest jeszcze około 350 mln euro i kwota ta pozwoli objąć pomocą na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa jeszcze ponad 18 tysięcy rolników.

Minister Marek Sawicki podjął decyzje o podwojeniu puli pieniędzy na premie dla „młodych rolników” po analizie efektów pierwszych dwóch dni rozpoczętego 17 sierpnia br. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tegorocznego naboru wniosków o ich przyznanie. Minister Marek Sawicki już przed podjęciem ostatecznej decyzji o zwiększeniu kwoty pieniędzy na premie dla „młodych rolników” powiedział, że rozważa takie posunięcie i że ogromnie go cieszy zwiększenie zainteresowania tymi premiami bo w poprzednich naborach przeprowadzonych w latach 2008/2009 – mimo dużej alokacji środków – zainteresowanie tym wsparciem było niestety mniejsze i nie wszystkie dostępne wtedy pieniądze zostały wykorzystane.

Zdaniem ministra było to spowodowane tym, że premie były niższe niż teraz oraz szeregiem ograniczeń, które zniechęcały do podejmowania decyzji o ubieganiu się o jej otrzymanie. Marek Sawicki podkreślał przy tym, że starania o zwiększenie wysokości premii – do obecnej ich wysokości – nie były łatwe bo Komisja Europejska zwlekała z tą korzystną decyzją dla polskich „młodych rolników” i to mimo tego, że w „starej” Unii Europejskiej maksymalny pułap tej dotacji wynosi aż 70 tysięcy euro. Na sukces tegorocznego naboru wniosków o przyznanie premii dla „młodych rolników” obok powodów wymienionych przez ministra Marka Sawickiego złożyło się też kilka innych czynników.

Zapewne najważniejszym z nich było to, że resortowi rolnictwa udało się uzyskać zgodę Brukseli na „wygospodarowanie” środków w ramach PROW 2007-13 na rozpoczynający się 1 września nabór wniosków o przyznanie „Rent strukturalnych”. Wielu rolników spełniających kryteria przyznania takich rent postanowiło się o nie ubiegać oraz przekazać swoje gospodarstwa następcom, którzy z kolei występują o premie dla „młodych rolników”. Dla przejmujących gospodarstwa oczywiście ważne było z kolei podniesienie wysokości premii do 75 tysięcy złotych jak i złagodzenie kryteriów jej przyznawania dotyczących posiadania odpowiedniej powierzchni użytków rolnych.

Na wzrost ilości złożonych wniosków o premie z pewnością miała także wpływ szeroka kampania informacyjno-promocyjna prowadzona przez ARiMR na rzecz zainteresowania rolników otrzymaniem tej dotacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *