Większe dopłaty

20 października, 2009

Eugeniusz-GrzeszczakZgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła pod koniec ubiegłego tygodnia wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach górskich, czyli tzw. dopłaty ONW.

Jeszcze nigdy, w całej swojej historii, ARiMR nie rozpoczęła tak wcześnie realizacji tych dopłat., będąc do tego doskonale przygotowana. O czym świadczy to, że decyzje o przyznaniu dopłat ONW otrzymało już około 400 tys. spośród około 750 tys. rolników, którzy ubiegali się o takie wsparcie w 2009 r. Już pierwszego dnia ARiMR przekazała na konta bankowe ponad 68 tys. rolników około 97 mln zł z tytułu dopłat ONW. Na realizację takiego wsparcia za 2009 r. ARiMR wyda łącznie około 1,3 miliarda zł.

ARiMR dołoży wszelkich starań, aby jak najsprawniej i jak najszybciej wypłacić pieniądze z tytułu ONW wszystkim uprawnionym rolnikom. Szczególny priorytet będą mieli ci gospodarze, którzy ucierpieli w trakcie tegorocznych klęsk żywiołowych. Agencja planuje, że do końca 2009 roku, pieniądze z tytułu ONW otrzyma około 580 tys. beneficjentów, a na ich konta bankowe zostanie przekazane około 1 miliard zł.

Natomiast płatności bezpośrednie Agencja będzie wypłacała od 1 grudnia br. i zamierza do końca roku przekazać pieniądze z tego tytułu na konta bankowe większości uprawnionych rolników.

Na pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2009 rok, zwaną potocznie dopłatami bezpośrednimi, ARiMR będzie miała około 3 miliardów euro, w tym około 2 mld euro z budżetu UE i około 1 mld euro z budżetu krajowego. Europejski Bank Centralny podał 30 września kurs wymiany, po jakim stawki płatności podawane w euro zostaną przeliczone na złotówki. Kurs ten wynosi 4,2295 zł za euro. Jest to kurs znacznie wyższy od obowiązującego w roku ubiegłym, kiedy wynosił 3,3967 zł/euro.

Oznacza to, że polscy rolnicy dostaną wyższe niż w ubiegłym roku dopłaty bezpośrednie. Stawki poszczególnych płatności w złotówkach, po których ARiMR naliczy rolnikom płatność podstawową i płatności uzupełniające za 2009 r., zostaną podane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosownym rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *