Wiesław Książczak przerywa milczenie i punktuje swoich adwersarzy

27 września, 2016

Sprowokowany wypowiedziami w lokalnych mediach niektórych członków Rady Nadzorczej i Zarządu SM, które zawierają nieprawdziwe bądź nieprecyzyjne informacje stwierdzam co następuje:

1. Jestem zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 września 1992r, w historii spółdzielni byłem najdłużej urzędującym na stanowisku prezesa Zarządu.

2. Zasady wynagradzania ustalone zostały przez Radę Nadzorczą od 24 września 1996r.

3. Połowa tego 24. letniego okresu to 3 osobowy zarząd, później zarząd 2 osobowy i pełnomocnik Zarządu – finanse, gł. księgowy.

4. W tym czasie zmieniło się 7 składów Rad Nadzorczych, byli to ludzie dzięki którym mogliśmy przejść te bardzo trudne czasy po transformacji gospodarczej w Polsce.

5. Przejęliśmy spółdzielnię zadłużoną w bankach i ściganą przez dostawców mediów i innych wierzycieli.

6. Zmiany organizacyjne, konsekwentne realizowanie zaplanowanych, wieloletnich działań gospodarczych dały efekt taki, że: – uregulowane zostały zobowiązania spółdzielni i spłacone wielomilionowe kredyty inwestycyjne, – dało to możliwość rozpoczęcia cyklu znacznych remontów budynków, dopłat do wymiany, okien, wymiany zaworów przygrzejnikowych, dociepleń ścian itp.

7. Przeprowadzane ustawowe lustracje jak i badania bilansów w tych latach, były pozytywne. Także ostatnie badania są pozytywne i nie wskazują na zagrożenia funkcjonowania Spółdzielni.

8. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015r, zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej w wysokości – 106.132,90 zł.

9. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, w tym na eksploatacji także dodatni (+52.758,14 zł).

10. Stawka eksploatacyjna w naszej Spółdzielni jest nie zmienna od 2011r, a wysokość jej jest na średnim poziomie w Słupcy tzn., że są niższe ale są i wyższe.

11. Od stycznia br. w konsekwencji dociepleń obniżyliśmy stawki opłat za ciepło o 22 grosze na m2 pow. użyt. mieszkań.

12. Wypłacone zostały nadpłaty z tytułu rozliczeń za ciepło za ubiegły rok w wysokości -ponad 652 tys zł.

13. Obecnie wytwórca ciepła podjął decyzję o obniżeniu cen ciepła, niebawem ogłosi nowe ceny.

14. Na koniec czerwca br. zobowiązania Spółdzielni, jak zawsze były na bieżąco realizowane, wskaźniki płynności finansowej utrzymane na bezpiecznej wysokości. I najważniejsze – stan wolnych środków na rachunkach Spółdzielni na koniec czerwca wynosił – 5 mln zł. Kwota w pełni zabezpiecza zaplanowane remonty na ten rok w kwocie ok. 2 mln zł, oraz gwarantuje finansowanie bieżących wydatków.

15. Awans Głównego Księgowego poprzedniego Pełnomocnika Zarządu kreującego finanse, na Członka obecnego Zarządu, świadczy o właściwej i stabilnej sytuacji finansowej.

16. Nieprawdą jest aby kilka odpraw zaważyło na kondycji naszej spółdzielni. Świadczyłoby to o jej słabości, a tak nie jest, co wyżej wykazałem. Ludzie na emerytury odchodzili, odchodzą i odchodzić będą . W naszej Spółdzielni już kilka osób zostało emerytami, zdarza się to raz na 2 lub 3 lata. Odprawy są rozłożone w czasie i nie generują kosztów tak drastycznie jak to usiłuje się przedstawić.

17. Kończyła się kadencja Rady Nadzorczej i o tym, że „zmiana” nastąpi nie ulegało żadnej wątpliwości. Uprawnione organy Spółdzielni skorzystały ze swoich uprawnień i koniec. Postanowiłem, publicznie zabrać głos, gdyż nie mogłem się zgodzić i milczeć gdy wypowiedzi niektórych członków władz SM kreują w mediach nieprawdziwy stan rzeczy.

Zarządowi Spółdzielni życzę wszystkiego najlepszego, a moim adwersarzom skromności, empatii i radzę, że gdy nie ma się nic sensownego do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić, bo jak twierdził niezapomniany ks. Tischner są 3 rodzaje prawdy, a niektórzy z adwersarzy posługują się właśnie tym trzecim rodzajem prawdy.

Korzystając z okazji, przede wszystkim chcę podziękować, pracownikom SM w Słupcy, mieszkańcom, członkom Rad Nadzorczych, szefom instytucji i firm, z którymi przyszło mi współpracować przez te 24 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *