Wójt będzie zarabiała więcej

6 grudnia, 2016

Radni zdecydowali o podwyżce wynagrodzenia wójt gminy… Zgodnie z uchwałą – podjętą 22 stycznia 2015 r. – wynosiło ono 9.600 zł (brutto), a zatem zostało utrzymane na poziomie wynagrodzenia uchwalonego w 2011 r.

Wójt będzie zarabiała więcej o 750 zł. Łączna kwota wynagrodzenia to 10.350 zł (brutto)…

Składa się na to:
– wynagrodzenie zasadnicze: było 5.100; jest 5.600 (wzrost o 500 zł),
– dodatek funkcyjny: bez zmian; 1.500 zł,
– dodatek specjalny: 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: było 1.980 zł; jest 2.130 zł (wzrost o 150 zł),
– dodatek za staż pracy: 20% wynagrodzenia zasadniczego: było 1020 zł; jest 1.120 zł (wzrost o 100 zł)

Ponadto włodarzowi słupeckiej gminy przysługuje – zgodnie z odrębnymi przepisami, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jerzy Kopczyński – przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż Grażyna Kazuś, rozpoczynając kolejną kadencję na stanowisku wójta, nie chciała zwiększenia swojego wynagrodzenia. Decyzję argumentowała krótko:

„Jeśli uda mi się otworzyć Hellermanna, to wówczas Państwo radni uznają, czy mi się podwyżka należy, czy też nie”.

Radni podjęli uchwałę większością głosów – przy dwóch wstrzymujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *