Z okazji 720-lecia Słupcy

2 lutego, 2010

W gronie redakcyjnym zrodził się pomysł tematycznej prezentacji sylwetek ludzi związanych blisko z wielowiekową bogatą historią grodu nad Meszną.

W blokach (na razie to robocze nazwy): ZE ZŁOTEJ KSIĘGI LUDZI ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA SŁUPCY (38 nazwisk; pełen, oryginalny zapis w Księdze, która szczęśliwie ocalała w 1989 podczas przemian społecznopolitycznych); LUDZIE SŁUPECKIEGO RZEMIOSŁA (historia w ludziach zawarta); LUDZIE SŁUPECKIEJ OŚWIATY (nauczycielki, nauczyciele, wychowawczynie przedszkoli, pracownicy administracji i obsługowi); LUDZIE SŁUPECKIEGO RUCHU LUDOWEGO, TWÓRCY I DZIAŁACZE SŁUPECKIEJ KULTURY (poeci i pisarze, malarze i mistrzowie ołówka; kompozytorzy, muzycy, dyrygenci, instrumentaliści, animatorzy); SŁUPECKA SŁUZBA ZDROWIA (lekarze medycyny, weterynarii, farmaceuci, średni personel); SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA SŁUPECKA; HARCERSTWO I RUCH MŁODZIEŻOWY; LUDZIE SŁUPECKIEGO RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO; SŁUPECKIE SŁUŻBY MUNDUROWE (milicja i policja, straż ochotnicza i zawodowa, oficerowie WP); KSIĘŻA I LUDZIE KOŚCIOŁA…

Przedstawiać będziemy – wybiórczo – Tych, którzy swoimi dokonaniami zasłużyli na JUBILEUSZOWĄ GALERIĘ lub wyróżnili się w sposób wyjątkowy takimi czy innymi przedsięwzięciami. Podejmujemy się kolejnego karkołomnego zadania.

Dotąd sylwetki SŁUPCZAN – od ponad 20 lat – prezentowaliśmy indywidualnie na łamach „Gazety Słupeckiej” (najpierw w dwutygodniku, po roku w tygodniku), od prawie 20 lat w KALENDARIUM, od ponad 15 lat w KRONICE SPORTOWEJ lub w: LOKALNYM LEKSYKONIE DZIAŁACZY NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, w: ŚWIADKOWIE WOJNY 1939-45 i w: TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA… Teraz – dysponując bardzo bogatym archiwum, albumem – stawiamy na GALERIĘ TEMATYCZNĄ, zawodowo albo społecznie rodzinną… Liczymy, że w przyszłym roku pojawi się na półkach książka 100 postaci najwybitniejszych w historii Słupcy.

… ZNANI I NIEZNANI SŁUPCZANIE czyli MAŁY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY już w następnym wydaniu naszego tygodnika ZŁOTA KSIĘGA LUDZI ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA SŁUPCY – biogramy bez korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *