Zamontowali pleksy na przystankach autobusowych

23 maja, 2020

Fundusz sołecki stwarza mieszkańcom sołectw możliwości decydowania o tym, co dzieje się w ich miejscowości. Środki te wyodrębnione są z budżetu gminy. Wpływa on na aktywizację mieszkańców wsi – tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz zaszczepienie poczucia odpowiedzialności za rozwój swojego regionu. Fundusz pozwala zrealizować wiele cennych inicjatyw oraz wspiera rozwój wiejskich społeczności. Wymaga też podejmowania przemyślanych decyzji i zastanowienia się nad celowością wydatków.

Dobrym tego przykładem są inwestycje podjęte w sołectwie Nowa Wieś. W tym roku sołectwo otrzymało ponad 17 000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na utwardzenie drogi w miejscowości Zaborze, montaż lampy ulicznej oraz zakup pleksy, która została zamontowana na dwóch przystankach autobusowy. Ich zadaniem jest ochrona uczniów, oczekujących na autobus, przed wiatrem i deszczem. Montażem zajął się sołtys Nowej Wsi Dawid Tomczak wraz z radnym Łukaszem Graczykiem i Dawidem Kosterem – członkiem rady sołeckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *