Zdobądź 40 000 zł na założenie własnej firmy

27 lutego, 2012

Druga edycja projektu „Startuj z Biznesem” to szansa dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy na zdobycie dofinansowania w kwocie 40 000 zł oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego – 1386 zł przez sześć miesięcy.

W drugiej edycji projektu „Startuj z Biznesem” mogą wziąć udział osoby, które nie przekroczyły 24 roku życia, mieszkają w powiatach: gnieźnieńskim, konińskim, słupeckim i wrzesińskim oraz nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu.

„Pierwsza edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy dużą liczbę zgłoszeń, a mogliśmy przyjąć jedynie 121 osób. W tym roku liczymy na jeszcze większe zainteresowanie i namawiamy do zgłaszania się do projektu drogą mailową lub telefoniczną” – mówi Marta Palimąka, kierowniczka drugiej edycji projektu „Startuj z Biznesem”.

Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają wsparcie szkoleniowo-doradcze. Szkolenia dotyczyć będą przede wszystkim kluczowych umiejętności niezbędnych do uruchomienia własnej firmy. Przyszli przedsiębiorcy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: biznes plan, techniki sprzedażowe i obsługa klienta, prawo pracy. Z kolei program wsparcia doradczego zostanie opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika, zależnie od specyfiki planowanego przedsięwzięcia i z uwzględnieniem osobistych predyspozycji.

Wiedza przekazana przez profesjonalnych trenerów oraz doradców pozwoli uczestnikom opracować biznes plan, który stanowić będzie podstawę do zawalczenia o jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie 40 000 zł wraz z comiesięcznym wsparciem w wysokości 1386 zł (przez okres 6 miesięcy). Szansę na dofinansowanie mają osoby wyłonione przez Komisję Oceny Wniosków. Kryterium decydującym będzie biznes plan napisany samodzielnie przez uczestnika oraz zadania rozwiązywane przez uczestników podczas procesu szkoleniowego.

Jeden z beneficjentów poprzedniej edycji projektu założył firmę INSTAK, która zajmuje się zakładaniem instalacji elektrycznych. Największym sukcesem młodego przedsiębiorcy jest kontrakt na poprowadzenie instalacji elektrycznej w powstającym w obrębie kampusu UAM na Morasku „Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii”. „Przykład firmy INSTAK pokazuje, że warto starać się o dotację w naszym projekcie, gdyż jest to nie tylko szansa na stworzenie dla siebie miejsca pracy, ale również bardzo często początek większego przedsięwzięcia, które zaowocuje zatrudnianiem pracowników– dodaje Marta Palimąka.

Druga edycja projektu „Startuj z Biznesem” jest organizowana przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który specjalizuje się w projektowaniu nowych metod transferu wiedzy naukowej do środowisk przedsiębiorczych, wspieraniu współpracy przedsiębiorców i inwestorów oraz w promocji innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej o drugiej edycji projektu „Startuj z Biznesem” można dowiedzieć się wchodząc na stronę www.paip.pl/szb, dzwoniąc pod numer telefonu (61) 665 76 74 lub drogą mailową palimaka@paip.pl.