Zmarł Paweł M. Koniński

2 października, 2018

Absolwent słupeckich szkoł i opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej… Fizyk… Nauczyciel… Pracownik Wytworni Konstrukcji Stalowych ,,Mostostal”… Producent chleba i wyrobow piekarniczych… Zasłużony działacz rzemieślniczych organow samorządowych, wyrożniony (m.in.) Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego… ,,Święty Wawrzyniec”, w patrona parafii i rodzinnego miasta wcielał się podczas odpustow Wawrzyńcowych…

W plebiscycie naszego tygodnika – wyróżniony jako SŁUPCZANIN ROKU 2009… W swoich Zakładzie Rzemieślniczym – w ramach praktycznej nauki zawodu – przeszkolił 38 piekarzy i 3 sprzedawczynie…

Urodził się 4 czerwca 1939 roku w Słupcy, jak syn Mariana – rolnika i piekarza oraz Marianny z Manuszakow.

– Słuchaj. Mój życiorys jest właściwie stosunkowo krótki i w sumie mało barwny. Wychowałem się – w latach młodości – przy i w rodzinnej piekarni, w pobliżu słupeckich szkół oraz młyna. Stąd, być może od z a r a n i a , kiełkowało we mnie jakieś rzemiosło, rodził się sentyment do piekarnictwa, do młynarstwa… Podstawówkę i ogólniak ukończyłem w Słupcy, studia Wyższe – w Opolu (1959-63, przyp. TK). Po uzyskaniu dyplomu magistra pracowałem jako nauczyciel fizyki w Liceum Medycznym w Strzelnie. Zaangażowałem się w jego rozbudowę. Z chwilą oddania nowego gmachu ,,Medyka” zostałem jego dyrektorem (do 1975 r.). Następnie, po powrocie w rodzinne strony znalazłem zatrudnienie – w charakterze nauczyciela fizyki, w różnym okresie – w słupeckiej Szkole Podstawowej nr 1, w ekonomiku oraz w Zespole Szkół Zawodowych. Po rozruchu ,,Mostostalu”, kilka lat pracowałem w W.K.S., w laboratorium. Na dwa lata wydelegowany zostałem nawet za granicę… Budowa rurociągu. Potem wyremontowałem po rodzicach i eksploatacji przez PSS ,,Społem”, piekarnię… Uruchomiłem małą ,,fabrykę” chleba. Ot i tak trwa to już wiele lat – powtarzał wielokrotnie, z wrodzoną skromnością, podczas towarzyskich spotkań cechowych. Trochę szczegołow z Jego życia:

* 1957 – Paweł Piotr Koniński absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy (w grupie – 34, m.in.: Tadeusz Andracki, Jan Buśkiewicz, Jan Cygan, Andrzej Grzeszczak, Kazimierz Hejna, Jerzy Jaśniewicz, Józef Łuczak, Ryszard Marszewski… Andrzej Rajewski, Antoni Smuszkiewicz… Kazimierz i Stanisław Szczepankiewicz, Roman Zawadzki) – wypis z: ZARYS HISTORII I DZIEŃ DZISIEJSZY LO…, s.51);
* 1959 – początek studiów w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej;
* 1964 (25.III) – zdobył Dyplom nr 311 ukończenia studiów wyższych w WSP – Wydział Matematyczno-Fizyczny; uzyskał tytuł magistra, specjalność – fizyka;
* 1990 (16.XII) – początek działalności gospodarczej: PIEKARNIA – PAWEŁ MACIEJ KONIŃSKI (wg zaświadczenia ,,o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”: PIEKARSTWO – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ; produkcja chleba, świeżych wyrobów piekarskich, ciast i ciasteczek);
* 1991 – otrzymał tytuł mistrza w zawodzie piekarza (KOiW);
* 2001 – tytuł mistrza sprzedawca (KO Kalisz, PKE Jarocin); w zarządzie Cechu Rzemiosł Różnych – opiekun młodzieży;
*2002- ukończył kurs BHP dla osób kierujących pracownikami;
* 2003- uczestniczył w seminarium: Zarządzanie jakością, ochroną środowiska i BHP w perspektywie integracji z Unią Europejską (WIR, Poznań); *2005- ponownie w zarządzie CRR;
* 2006 – wyróżniony Honorową Odznaką Rzemiosła; * 2007 – ukończył kurs dla pracowników BHP (ODKR, Słupca);
* 2009 – został sekretarzem zarządu CRR; wyróżniony w Plebiscycie ,,Gazety Słupeckiej” na Słupczanina Roku; wyróżniony Wielkopolską Odznaką ZA ZASŁUGI W ROZWOJU RZEMIOSŁAW WIELKOPOLSKIEGO;
* 2013 – wybrany na cechowego skarbnika. Paweł M. Koniński był też w zarządzie Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta działającego przy parafii św. Leonarda w Słupcy. Był również wielkim darczyńcą. Pieczywo z Jego piekarni ,,wędrowało” do słupeckich parafii podczas wizyt pielgrzymów i innych uroczystości religijnych. Wyroby z Jego piekarni otrzymywały także słupeckie szkoły. Mało, może kto wie, że był też fundatorem (za czasów probostwa ks. Wojciecha Kochańskiego) zadaszenia nad ołtarzem polowym na słupeckim cmentarzu.

Paweł Maciej Koniński zmarł 27 września 2018 roku… 6 października – sobota, g. 11.00 – po Mszy Świętej żałobnej w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, spocznie na Cmentarzu Parafialnym Świętego Krzyża w Słupcy… W smutku pogrążył Rodzinę, w zadumie i refleksjach: środowisko rzemieślnicze, liczne grono współpracowników, przyjaciół oraz kolegów… Spoczywaj w pokoju…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *