Zmarł Stefan Kumosa

2 października, 2012

…zasłużony Obywatel m. Słupcy
22.września zmarł Stefan Kumosa zasłużony pracownik Służby Zdrowia… dyrektor naczelny Szpitala Powiatowego (1972- 75)… Kawaler Orderu Odrodzenia Polski…

Autor cennej publikacji: LEKARZE MEDYCYNY I STOMATOLOGII PRACUJĄCY W LECZNICTWIE ZAGÓ- ROWSKIM (wydanej w 1992 r. na zlecenie Zarządu Miejskiego w Zagórowie)

Stefan Kumosa urodził się 3 lipca 1927 roku w Słupcy, jako syn Stefana – nauczyciela i Cecylii z Makowskich. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył pięć klas Szkoły Powszechnej. W okresie okupacji hitlerowskiej – przymusowe roboty w Niemczech, praca w rolnictwie. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1947 – absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego. Studiował w Poznaniu, dyplom Akademii Medycznej zdobył w Warszawie, w 1954 roku. Początek kariery zawodowej – Warszawa, II Klinika Chorób Wewnętrznych i Instytut Chemiczny.

55 lat temu związał się na stałe ze Słupcą: Poradnia Ogólna, Przychodnia Obwodowa – kierownik, aktywny członek Komitetu Budowy Szpitala; szef Milicyjnego, później Policyjnego Ambulatorium (1958-97); kierownik Wydziału Zdrowia PPRN, dyrektor naczelny Szpitala Powiatowego (1972-75); ordynator Oddziału Płucnego (1975-94), i… zasłużona emerytura.

Stefan Kumosa – mąż Krystyny z Pomietlaków; ojciec: Macieja – pracownik naukowy w uczelniach amerykańskich i Małgorzaty – lekarz medycyny w Niemczech; wieloletni rajca powiatowy – za ofiarną pracę zawodową i zaangażowanie społeczne uhonorowany został (m.in.) Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP. W lipcu na łamach GS z okazji 85.urodzin, składaliśmy najlepsze życzenia Szacownemu Jubilatowi.

Stefan Kumosa zmarł 22 września, zostanie pochowany na słupeckim Cmentarzu św. Krzyża, w piatek 28 września. Cześć Jego pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *