Zostać Mistrzem Ortografii

3 czerwca, 2010
Wspólne zdjęcie uczestników konkursu
Wspólne zdjęcie uczestników konkursu

W szrankach I Gminnego Konkursu Ortograficznego
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie gościła w swoich murach uczestników I Gminnego Konkursu Ortograficznego, podejmując się tym samym roli organizatora uroczystości sprzyjającej nawiązaniu pedagogicznej współpracy pomiędzy nauczycielami polonistami, pracującymi w naszej gminie i lepszemu poznaniu się uczniów, którzy przybyli do nas z Kawnic, Radoliny i Przyjmy ze swoimi opiekunami – Ireną Śmigielską, Zenoną Borecką i Anetą Nowak. Tak więc osiemnastoosobowa grupa uczestników, która uzyskała najwyższe noty w szkolnych eliminacjach wewnętrznych, zmagała się z dyktandem, które tylko z pozoru sprawiało wrażenie łatwego.

Konkursowi powstałemu z inicjatywy autorki tego tekstu (odpowiedzialnej za całokształt) i Agnieszki Ciesielskiej przyświecały też, oczywiście oprócz powyższych, inne cele i założenia. Chodziło nam przede wszystkim o podniesienie poziomu kompetencji ortograficznej naszych uczniów, która w przyszłości ma szansę zaowocować wyższymi wynikami na sprawdzianach kompetencyjnych przeprowadzanych w klasach szóstych. Była to również propozycja aktywnego i twórczego spożytkowania czasu wolnego, gdyż w oczekiwaniu na wyniki dzieci uczestniczyły w lekcji świetlicowej prowadzonej przez Monikę Borek.

Jej tematyka – zagrożenia płynące ze stosowania używek – okazała się szczególnie interesująca dla Adama Matlewskiego, który otrzymał wyróżnienie za aktywność, szczególne zaangażowanie i dużą wiedzę na tematy poruszane w czasie wspomnianych zajęć. Całej akcji trwającej w naszych placówkach oświatowych od marca patronował Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za ich sprawą ufundowane zostały nagrody dla zwycięzców.

Finał konkursu odbył się przy udziale wiceburmistrza Andrzeja Budnego, dyrektor Jolanty Kruckiej, wicedyrektor Joanny Smuszkiewicz i nauczycieli opiekunów, którzy gratulowali wszystkim uczestnikom konkursu, życząc im dalszych sukcesów. I pomimo, że uczniowie pisali wspólny tekst dyktanda, to jednak rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.

Tak więc tytuł Mistrza Ortografii przyznano w kategorii klas czwartych Sandrze Piotrowskiej (SP w Golinie), piątych – Adzie Smoczyńskiej (SP w Kawnicach), szóstych – Agnieszce Kucharskiej (SP w Golinie), tytuł Wicemistrza Ortografii w kategorii klas czwartych – Weronice Banaszak (SP w Kawnicach), piątych – Adamowi Matlewskiemu (SP w Golinie), szóstych – Martynie Molendzie (SP w Golinie), natomiast III miejsce w kategorii klas czwartych zajęła Lucyna Kujawa (SP w Przyjmie), piatych – Daria Świątek (SP w Golinie), szóstych – Paulina Banaszak (SP w Kawnicach).

Wszystkim uczestnikom rywalizacji wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcom nagrody rzeczowe. W przygotowaniu tej uroczystości pomagała też Żaneta Wilant i Kornelia Pustelnik, a w pracach komisji uczestniczył również Przemysław Ciesielski. Nasza szkoła z zaszczytnej funkcji gospodarza po raz kolejny wywiązała się wzorowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *