Marlena Ławniczak – dziewczyna z kalendarza Gazety Słupeckiej 2017


fot. Weronika Krawczyńska

....