Kontakt tel. 604 915 806 / 663 570 981
e-mail: reklama@gazetaslupecka.pl

Cena jednego modułu [ A1 ]

na stronie ogłoszeniowej 35,00 zł , w kolorze 40,00 zł

na stronie redakcyjnej 40,00 zł , w kolorze 45,00 zł

na stronie drugiej, trzeciej 50,00 zł

na stronie ostatniej 55,00 zł

Ramka żałobna, kondolencje – Cena: 25,00 zł


Pierwsza strona „Gazety Słupeckiej” posiada inną siatkę modułową. Cena jednego modułu na pierwszej stronie wynosi: 100,00 zł

Upusty wynikające z wielokrotnego zlecania reklam:

4 x – 25%

8 x – 27%

12 x – 28%

16 x – 30%

28 x – 35% (pół roku)

52 x – 45% (cały rok)

Wyżej wymienione upusty mają zastosowanie przy jednorazowej zapłacie z góry lub po ukazaniu się pierwszych czterech reklam lub ogłoszeń w przypadku okresu większego niż miesiąc. Dopuszcza się możliwość indywidualnych negocjacji cen reklam.

Kolportaż wkładek reklamowych dostarczonych przez zleceniodawcę tel.. 604 915 806

format A-5 300,00 zł

format A-4 400,00 zł

format gazety 500,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto.