Historia zadań wykonanych w Słupcy w latach 1998-2002 r.

2 kwietnia, 2021

HISTORIA ZADAŃ WYKONANYCH W MIEŚCIE SŁUPCA W LATACH 1998 – 2002 PRZEZ RADĘ MIASTA I BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO, KANDYDATA NA RADNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W DNIU 13.06.2021r.

 • Budowa drogi dojazdowej do Autostrady A-2,
  ze środków finansowych w całości przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Mostów w Poznaniu
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków Słupca na bazie starej
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na obwodnicy
  w kierunku Autostrady A-2 wspólnie z GDD i M 50/50%
 • Adaptacja biurowca Zakładu Komunalnego w Słupcy
  i zakup biurowca Przedsiębiorstwo Budowlane Konin na mieszkania komunalne w ilości 25 lokali
 • Budowa kanalizacji ściekowej w wielu ulicach Miasta
 • Budowa sieci wodociągowych
 • Budowa dróg i chodników
 • Budowa i Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Adaptacja budynków po ZREMBIE na Miejską
  i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy
 • Rozbudowa Targowiska Miejskiego – drugiej połowy
 • Budowa Świetlicy dla dzieci z rodzin w potrzebie wsparcia i Świetlicy dla osób uzależnionych, do terapii
 • Przekazanie gruntów działkowych na wieczystą dzierżawę 99 lat Ogródkom Działkowym „RÓŻA”
 • Rozbudowa Kaplicy przy Cmentarzu Św. Krzyża
 • Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na kanale
  od jeziora w kierunku SP-2, lasku, stadionu, cmentarza
 • Przekazanie części działki OSP dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na potrzeby rozbudowy
 • Zamiana działki z budynkiem dla Powiatowej
  Policji w Słupcy przy ul. Poznańskiej, na działkę
  z budynkiem po stołówce policyjnej przy ul. Traugutta
 • Sprzedaż wielu działek budowlanych z nieużytków wieloletnich, w celu zasilenia budżetu Miasta.


Zadania te były realizowane ze środków własnych i kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 1% przez 10 lat, oraz kredytów ze słupeckich banków. Nie było żadnego zasilenia pieniędzmi z Unii Europejskiej, w której nie byliśmy do 2004 roku.

Przypominając realizację tych zadań, ocenę mojej pracy i zaangażowanie samorządowe, pozostawiam Państwu.
Mój email: mikolajewskijerzy@gmail.com