Rozmowa z Markiem Bednarowiczem, sołtysem sołectwa Piotrowice, Gmina Słupca

3 stycznia, 2024

Od kiedy jest Pan sołtysem?

Sołtysem zostałem wybrany w 2015 roku. Wieś liczyła 60 domów do 1990 roku, a obecnie pobudowano około 250 domów właścicieli prywatnych. Wieś zamieszkuje około 1000 osób, mamy 40 ulic jako same sołectwo największą wsią w gminie. Jesteśmy wsią rozwojową pod względem rozbudowy siedlisk mieszkaniowych, w zabudowie wielorodzinnej i indywidualnej ludzi ze świata biznesu, okolicznego miasta Słupca i nie tylko, bo i też mamy z dużych miast, nowobogackich uciekających na łono natury. Bliskość do jezior słupeckiego, powidzkiego, i rzeki Warty. Przy tak dynamicznej rozbudowie wsi, zaległości pogłębiają się w infrastrukturze, głównie drogi dojazdowe do nowo wybudowanych domów, na wiosnę i jesień ogromne błoto, roztopy i kolejny przez samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane. Wioska rdzennych mieszkańców ma 300 osób a pozostali to właściciele gruntów pod budowę. Gmina przy takim wykupie czy sprzedaży przez właścicieli gruntów, nie jest w stanie zabezpieczyć całkowitej infrastruktury jak, oświetlenie uliczne i drogi.

Jakie zakłady pracy

Mamy dwa zakłady meblarskie, zakład produkcji kartonów, zakład produkcji głośników, zakład produkcji krzeseł biurowych, zakład wyrobów skórzanych, fermy produkcji drobiu, mechanik samochodowy, firma transportowa, hurtownia stali, kształtowników, blachy i inne materiały budowlane, hurtownia BHP, hurtownia po kręgielni, B-2 fitness i siłownia, głównie korzystają mieszkańcy Słupcy i okolicznych wiosek, trzy restauracje, trzy sklepy spożywcze i małe jednoosobowe zakłady usługi.

Oświata

Młodzież szkolna, głównie uczęszczająca do szkół podstawowych i średnich w Słupcy jak i przedszkolaki. Szkoła Podstawowa była w Piotrowicach do 1972 roku, potem zamknięto i dzieci przeniesiono do Słupcy i tak pozostało do dziś. Na wsi został oddział przedszkolny, liczący około 20 maluchów i dwa przedszkola prywatne. Są zakusy na zamknięcie oddziału przedszkola, powinno się rozbudować przy tak dużym napływie nowych mieszkańców, ale władze gminy mówią, że brak pieniędzy w budżecie gminy. Ja powiem tak, jeśli mamy siedem szkół podstawowych w gminie, które kosztują 15.000.000 milionów rocznie, to żaden Wójt i Rada Gminy Słupca nie wytrzyma w przyszłości. Myślę , że już wielki czas z tym skończyć. Dążyć do likwidacji 4 szkół. Mamy też prywatną szkołę podstawową i początkujące liceum ogólnokształcące.

Inwestycje

Obecnie w budowie jest ulica Jeziorna. Ma być budowana w 2024 roku ścieżka rowerowa ze Słupcy do Giewartowa, wybudowano drogę do Babina, Słomczyce, Korwina i Młodojewa. Starostwo planuje sprzedać ziemię po lotnisku sanitarnym, było na potrzeby szpitala. Może powstanie nowe osiedle mieszkaniowe. Wieś zajmująca się rolnictwem, na dzisiaj zostało tylko trzech rolników i jedno gospodarstwo o hodowli krów mlecznych, pozostali sprzedali swoją ziemię a zostały tylko domy w których mieszkają sami lub dzieci i wnuki.

Jakie są uciążliwości mieszkańców?

Napływ ludzi spowodował duże utrudnienia komunikacyjne, do tego wykup działek przy jeziorze Powidzkim, duże natężenie w ruchu drogowym w kierunku Giewartowa i Powidza, gdzie pobudowano piękne drogi dojazdowe, że samochody z Gniezna przez Powidz, Kochowo, Słupca i dalej do autostrady A2 na wjazd i zjazd w Kątach bardzo ograniczył nam poruszanie się pieszo po naszej miejscowości. Może ścieżka rowerowa zwiększy bezpieczeństwo. Może jeszcze światła ostrzegawcze o pieszych i ograniczenie prędkości pojazdów by zwiększyło bezpieczeństwo.

Organizacje pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna – Prezes Marek Walczak. Długoletnia działalność, to 106 lecie pozwoliło na rozbudowę Sali na różne imprezy rodzinne wsi, wypożyczanie innym organizacjom działających w Słupcy i wsi ościennych. Budowa garażu do samochodu gaśniczego, budowa placu manewrowego na terenie OSP. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych i państwowych. Koło Gospodyń Wiejskich, to prężna organizacja kobieca działająca w naszej wsi, organizuje wiele spotkań nauki gotowania i pieczenia. Wszystkie imprezy obsługiwane są przez doświadczony personel kobiet, Dzień kobiet, dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, zabawy taneczne, babskie spotkania przy kawie i całą gamą ciastkarni, uczestnictwo w dożynkach po zbiorze płodów rolnych, organizowanie ze strażakami Sylwestra, żegnając Stary rok a witając Nowy rok. Nasze panie nie nudzą się, zawsze mają ciekawe pomysły do spędzenia mile czasu wolnego. Mamy też boisko sportowe, które to wykorzystane jest na potrzeby młodzieży w celach sportowych. Udostępniamy komitetom rodzicielskim ze szkół słupeckich na różne imprezy integracyjne dzieci i rodziców w konkurencjach rekreacyjnych a na zakończenie obowiązkowo wspólne grillowanie w gronie rodziców i dzieci.

Hobby

Ptactwo i zwierzęta, posiadam około 40 papug, jednego konia, kozę, czarną owcę, kury i oczywiście koguta, psa i dwa koty. Dokarmiam ptactwo na wolności, jak wróble, gołębie i sikorki.

Dziękuję Panu z rozmowę dla redakcji Gazety Słupeckiej.

Rozmawiał – Jerzy Mikołajewski

Rozmowa z Markiem Bednarowiczem, sołtysem sołectwa Piotrowice, Gmina Słupca.

Od kiedy jest Pan sołtysem?

Sołtysem zostałem wybrany w 2015 roku. Wieś liczyła 60 domów do 1990 roku, a obecnie pobudowano około 250 domów właścicieli prywatnych. Wieś zamieszkuje około 1000 osób, mamy 40 ulic jako same sołectwo największą wsią w gminie. Jesteśmy wsią rozwojową pod względem rozbudowy siedlisk mieszkaniowych, w zabudowie wielorodzinnej i indywidualnej ludzi ze świata biznesu, okolicznego miasta Słupca i nie tylko, bo i też mamy z dużych miast, nowobogackich uciekających na łono natury. Bliskość do jezior słupeckiego, powidzkiego, i rzeki Warty. Przy tak dynamicznej rozbudowie wsi, zaległości pogłębiają się w infrastrukturze, głównie drogi dojazdowe do nowo wybudowanych domów, na wiosnę i jesień ogromne błoto, roztopy i kolejny przez samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane. Wioska rdzennych mieszkańców ma 300 osób a pozostali to właściciele gruntów pod budowę. Gmina przy takim wykupie czy sprzedaży przez właścicieli gruntów, nie jest w stanie zabezpieczyć całkowitej infrastruktury jak, oświetlenie uliczne i drogi.

Jakie zakłady pracy

Mamy dwa zakłady meblarskie, zakład produkcji kartonów, zakład produkcji głośników, zakład produkcji krzeseł biurowych, zakład wyrobów skórzanych, fermy produkcji drobiu, mechanik samochodowy, firma transportowa, hurtownia stali, kształtowników, blachy i inne materiały budowlane, hurtownia BHP, hurtownia po kręgielni, B-2 fitness i siłownia, głównie korzystają mieszkańcy Słupcy i okolicznych wiosek, trzy restauracje, trzy sklepy spożywcze i małe jednoosobowe zakłady usługi.

Oświata

Młodzież szkolna, głównie uczęszczająca do szkół podstawowych i średnich w Słupcy jak i przedszkolaki. Szkoła Podstawowa była w Piotrowicach do 1972 roku, potem zamknięto i dzieci przeniesiono do Słupcy i tak pozostało do dziś. Na wsi został oddział przedszkolny, liczący około 20 maluchów i dwa przedszkola prywatne. Są zakusy na zamknięcie oddziału przedszkola, powinno się rozbudować przy tak dużym napływie nowych mieszkańców, ale władze gminy mówią, że brak pieniędzy w budżecie gminy. Ja powiem tak, jeśli mamy siedem szkół podstawowych w gminie, które kosztują 15.000.000 milionów rocznie, to żaden Wójt i Rada Gminy Słupca nie wytrzyma w przyszłości. Myślę , że już wielki czas z tym skończyć. Dążyć do likwidacji 4 szkół. Mamy też prywatną szkołę podstawową i początkujące liceum ogólnokształcące.

Inwestycje

Obecnie w budowie jest ulica Jeziorna. Ma być budowana w 2024 roku ścieżka rowerowa ze Słupcy do Giewartowa, wybudowano drogę do Babina, Słomczyce, Korwina i Młodojewa. Starostwo planuje sprzedać ziemię po lotnisku sanitarnym, było na potrzeby szpitala. Może powstanie nowe osiedle mieszkaniowe. Wieś zajmująca się rolnictwem, na dzisiaj zostało tylko trzech rolników i jedno gospodarstwo o hodowli krów mlecznych, pozostali sprzedali swoją ziemię a zostały tylko domy w których mieszkają sami lub dzieci i wnuki.

Jakie są uciążliwości mieszkańców?

Napływ ludzi spowodował duże utrudnienia komunikacyjne, do tego wykup działek przy jeziorze Powidzkim, duże natężenie w ruchu drogowym w kierunku Giewartowa i Powidza, gdzie pobudowano piękne drogi dojazdowe, że samochody z Gniezna przez Powidz, Kochowo, Słupca i dalej do autostrady A2 na wjazd i zjazd w Kątach bardzo ograniczył nam poruszanie się pieszo po naszej miejscowości. Może ścieżka rowerowa zwiększy bezpieczeństwo. Może jeszcze światła ostrzegawcze o pieszych i ograniczenie prędkości pojazdów by zwiększyło bezpieczeństwo.

Organizacje pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna – Prezes Marek Walczak. Długoletnia działalność, to 106 lecie pozwoliło na rozbudowę Sali na różne imprezy rodzinne wsi, wypożyczanie innym organizacjom działających w Słupcy i wsi ościennych. Budowa garażu do samochodu gaśniczego, budowa placu manewrowego na terenie OSP. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych i państwowych. Koło Gospodyń Wiejskich, to prężna organizacja kobieca działająca w naszej wsi, organizuje wiele spotkań nauki gotowania i pieczenia. Wszystkie imprezy obsługiwane są przez doświadczony personel kobiet, Dzień kobiet, dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, zabawy taneczne, babskie spotkania przy kawie i całą gamą ciastkarni, uczestnictwo w dożynkach po zbiorze płodów rolnych, organizowanie ze strażakami Sylwestra, żegnając Stary rok a witając Nowy rok. Nasze panie nie nudzą się, zawsze mają ciekawe pomysły do spędzenia mile czasu wolnego. Mamy też boisko sportowe, które to wykorzystane jest na potrzeby młodzieży w celach sportowych. Udostępniamy komitetom rodzicielskim ze szkół słupeckich na różne imprezy integracyjne dzieci i rodziców w konkurencjach rekreacyjnych a na zakończenie obowiązkowo wspólne grillowanie w gronie rodziców i dzieci.

Hobby

Ptactwo i zwierzęta, posiadam około 40 papug, jednego konia, kozę, czarną owcę, kury i oczywiście koguta, psa i dwa koty. Dokarmiam ptactwo na wolności, jak wróble, gołębie i sikorki.

Dziękuję Panu z rozmowę dla redakcji Gazety Słupeckiej.

Rozmawiał – Jerzy Mikołajewski