Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Giewartowie