„Tych letników się po prostu doi” – działkowcy o cenach wywozu śmieci

Do naszej redakcji zgłosiła się właścicielka domku letniskowego na terenie Gminy Powidz, którą zbulwersowały wysokie ceny wywozu śmieci od właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych.

Dostaliśmy pismo odnośnie wywozu śmieci. Gminni radni ustalili sobie taki wywóz śmieci, że my właściciele działek mamy podpisywać umowy indywidualnie z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych. Gmina wysłała nam wykaz tych firm. Jest tam m.in. firma z Ostrowitego. To jest Spółdzielnia Socjalna. Bulwersują nas ceny tego wywozu. Odpady niesegregowane to 45 zł za worek. Jeden worek odpadów bio to koszt 25 zł. Odpady z papieru, tektury, szkła i tworzyw po 10 zł za worek. Nam przesłano wzór tych umów, które mamy podpisać. Umowy mamy zawiązywać na 5 miesięcy, od kwietnia do września. Podsumowują tę kwotę za jeden worek, przy czym obowiązkowo ma to być min. 1 worek na miesiąc, to wychodzi 100 zł. Podsumowując 5 miesięcy to jest 500 zł za wywóz śmieci. Większość działkowców nie przebywa przez całe 5 miesięcy. Zazwyczaj przyjeżdżają na 2-tygodniowy urlop i od czasu do czasu w weekend.  Mieszkańcy gminy płacą dużo mniej. Są nawet wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska, które mówią, że koszty powinny być ustalane na podstawie średniej ilości powstałych odpadów. Nikt na nie powie, że działkowcy produkują więcej śmieci niż mieszkańcy, którzy na stałe mieszkają. Jak dla mnie są to układy mafijne. Tak nie może być, żeby sobie radni coś takiego uchwalili. Wyczytałam, że podobna sprawa była na Mazurach. Ktoś w sądzie administracyjnym zaskarżał wysokie kwoty i  udowadniał, że był tylko przez określony czas na działce, a nie że cały czas. Sąd przyznał rację właścicielowi działki z racji, że ma być ta średnia ilość odpadów powstających na danej nieruchomości. Czy gmina ma coś takiego jak obliczanie średnich kosztów dla nieruchomości? Letnicy nie produkują śmieci za 500 zł.  Mieszkańcy są wyborcami to płacą mniej, a właściciele domków mają jak gdyby pokrywać koszty, bo pewnie idzie to na jedno konto gminy. Gmina Powidz rozwija się m.in. dzięki takim działkom.  To jest nie do przyjęcia. To jest rozbój w biały dzień. Tych letników się po prostu doi. Oni tłumaczą się tym, że zgodnie z ustawą mogą sobie dowolną kwotę ustalić – powiedziała na Eulalia Chmielewska, właścicielka działki do celów rekreacyjno-wypoczynkowych w Gminie Powidz.

Podobnego zdania są także inni właściciele domków letniskowych. Podkreślają, że m.in. to dzięki nim rozwija się gospodarka Gminy Powidz, ponieważ kupują produkty i korzystają z usług lokalnych przedsiębiorców. Uważają, że z tego powodu gmina powinna z nimi współpracować, a nie podwyższać ceny kolejnych podatków. Ostrzegają, że gmina może mieć problem z utrzymaniem czystości, ponieważ niektórzy działkowcy z powodu zbyt wysokich cen wywozu odpadów będą wyrzucać śmieci do lasu, czy na łąki. W tej sprawie zwróciliśmy się do Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita.

Rada Gminy Powidz na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, zwanej dalej „ustawą”, podjęła decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a więc postanowiła o wyłączeniu z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Powidz, w tym również nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecne regulacje art.6j ust. 3b ustawy określają  stawkę maksymalną (181,90 zł na rok oddziałki letniskowej) dla tego typu nieruchomości, która jest  na poziomie znacznie niższym od realnych  rynkowych kosztów obsługi działek. Koszty wiążą się z m.in. z dużą ilość działek, umiejscowionych terytorialnie w znacznej odległości (nie jest to jeden kompleks) o różnym stopniu trudności dojazdu.  Różnica kosztów musiałaby być uzupełniona przez gminę, na co w nie możemy sobie pozwolić biorąc pod uwagę plany inwestycjne. Problem ten zgłosiliśmy w pismach do Ministerstwa Klimatu i parlamentarzystów.

W związku z powyższym, wszyscy właściciele domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajdujących się na terenie Gminy Powidz, z dniem 1 stycznia 2021r. zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów z firmą wykonującą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Powidz.

Przedsiębiorca Przy  kalkulacji  bierze pod uwagę specyfikę i  zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz, które określają m.in. częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, która została ustalona w oparciu o opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.

Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości tracą prawo do bezpłatnego przekazywania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Ługi dlatego, że punkt ten jest jednym z elementów systemu gospodarowania na terenie gminy, do którego, zgodnie z decyzją Rady Gminy Powidz, należą wyłącznie mieszkańcy.

Informuję również, że na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, Urząd Gminy może przystąpić do kontroli zawarcia umów, a w przypadku ich braku, wnieść na Policję o ukaranie mandatem, co jest z kolei zgodne z art. 10 ust.2 ustawy.

Informuję, iż po rozmowach z Spółdzielnią Socjalną ,,Razem dla środowiska” ,po wsłuchaniu się w opinie właścicieli działek,  będzie przygotowana oferta ryczałtowego rozliczania się za usługę odbioru odpadów z działek, a także możliwość przyjęcia na terenie PSZOK w Ługach odpłatnie pewnych frakcji odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – poinformował wójt.

Fot. poglądowe

 1. Rozumiem, że gmina Powidz wprowadza w życie podział społeczności na lepszy i gorszy sort
  również w zakresie obciążeń podatkowych – w tym opłat za śmieci; przypomnę, że prawie cały dochód Gminy pochodzi z podatku od nieruchomości – z tego lwią część stanowi podatek od działek rekreacyjnych; średni 600 – 700 zł rocznie;
  dodatkowo mieszkańcy ,,sezonowi” płacą wyższą stawkę za wodę i ścieki.
  W tej sytuacji oburza mnie fakt, że gmina, która powinna zapewnić równy dostęp do świadczeń i usług jawnie dyskryminuje mieszkańców.
  Z ukłonami dla Wójta Powidza
  Mieszkańcy ,,sezonowi”
  Jerzy Klatt

 2. Ja z pytaniem do radnych i Wójta Powidza. Ile za śmieci będą płacic mieszkańcy Powidza którzy wynajmują domki , pokoje czy taż miejsca na domki itd.? Gdzie plażowicze będą w sezonie wyrzucać śmieci? Czy teraz na parkingu koło cmentarza będzie jeden wielki śmietnik, a może plażowicze będą śmieci zostawiać w lesie? Kontenery przy wjeździe na Dziką plaże do tej pory były używane nie tylko przez włascicieli domków ale i przez plażowicze. Normą w tym miejscu było podrzucanie śmieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *