Biogazownia najprawdopodobniej nie powstanie

18 sierpnia, 2010

Mieczownica
O wniosku współwłaścicieli Stadniny Koni w Mieczownicy dotyczącym budowy biogazowni i obawach okolicznych mieszkańców w stosunku do tejże inwestycji pisaliśmy na łamach naszego tygodnika. Jak dowiedzieliśmy się przed kilkoma dniami w Urzędzie Gminy Ostrowite, do budowy obiektu najprawdopodobniej nie dojdzie, gdyż jest to inwestycja niezgodna z uchwalonym planem przestrzennym gminy.

W związku z wpłynięciem do ostrowickiego Urzędu Gminy wnioskiem o wydanie decyzji dla biogazowni w Mieczownicy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Jak wskazują pracownicy Urzędu Gminy w Ostrowitem, decyzja ta najprawdopodobniej będzie odmowna, gdyż inwestycja jest niezgodna z planem przestrzennym uchwalonym przez Radę Gminy

– Biogazownie o małej pojemności komory fermentacyjnej do 100mł można budować przy gospodarstwach rolnych jako urządzenia rolnicze. Wystarczy uzyskać jedynie pozwolenie na budowę. Planowana biogazownia w Mieczownicy ma mieć komorę fermentacyjną o pojemności ponad 2 tys. mł i dla takiej wymagana jest zgodność z planem przestrzennym. W planie przestrzennym gminy Ostrowite nie ma takiego zapisu. Byliśmy pionierami w uchwalaniu planu przestrzennego, a teraz mamy z tego tytułu ograniczenia. Gminy, które nie wywiązały się z obowiązku uchwalenia planu, wystarczy że wydają decyzje lokalizacyjne dla danej inwestycji i to wystarczy. U nas jest to znacznie bardziej skomplikowane – wyjaśniła sekretarz gminy Grażyna Tylman.

– Wnioskodawcy co prawda twierdzą, że budowa biogazowni jest zgodna z planem przestrzennym gminy Ostrowite i mają nadesłać wyjaśnienie tej kwestii, ale na dzień dzisiejszy my tej zgodności nie widzimy. Decyzja zostanie wydana w ciągu najbliższych dwóch tygodni – dodała pilotująca sprawę biogazowni Ewa Loręcka, pracownik Urzędu Gminy Ostrowite ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Od decyzji urzędu wnioskodawcy mogą odwołać się do Sądowego Kolegium Odwoławczego, które z kolei może oddać wniosek do ponownego rozpatrzenia, bądź też samo rozstrzygnąć problem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *